Coraz bliżej do kierunku lekarskiego – jest ósme uprawnienie do nadawania stopnia doktora


Rada Doskonałości Naukowej przyznała Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu im. Jana Długosza w Częstochowie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Niniejsza decyzja została podjęta 25 października 2021 roku. To już ósme uprawnienie do nadawania stopnia doktora, które posiada Uczelnia. Jest bardzo cenne, gdyż umożliwia Uniwersytetowi podjęcie starań o uruchomienie kierunku lekarskiego. Stosowny wniosek umożliwiający otwarcie rekrutacji na tym kierunku zostanie przesłany do Ministerstwa Zdrowia oraz do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Władze Uczelni zapowiadają, że stanie się to już w najbliższym czasie.

media o tym wydarzeniu:

- Radio Jura

- Zdrowa Czestochowa