Zastępca Kwestora


42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
pokój: 506

Dominika Hadaś
stanowisko: z-ca Kwestora
telefon: 34 3784 242
e-mail: d.hadas@ujd.edu.pl