Zastępca Kanclerza


42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8

mgr Anna Bojarska
stanowisko: Z-ca Kanclerza
pokój: 507a
telefon: 34 3784 181
email: a.bojarska@ujd.edu.pl