Wykaz telefonów interwencyjnych


Telefony interwencyjne

Numer alarmowy UJD 34 390 39 39
Zgłaszanie zagrożeń kancelaria@ujd.edu.pl
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie ciepłownicze 993
Straż miejska 986
Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Gen. Władysława Sikorskiego 82/94 34 378 51 01, 34 378 51 02
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich ul. Jana III Sobieskiego 9     34 322 91 00