Wykaz specjalności


SPECJALNOŚCI NA STUDIACH I STOPNIA

agrobiotechnologia
akustyka i realizacja dźwięku
akustyka i układy audio
animacja artystyczna
analiza danych
archiwistyczna
antropologia historyczna
bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
biometria i informatyka śledcza
browarnictwo i napoje fermentowane
case management
certyfikacja wyrobów medycznych
chemia leków
chemia leków w języku angielskim
chemia w kryminalistyce
coaching i procesy doradcze
design i wzornictwo przemysłowe
diagnozy i konsulting społeczny
doradztwo zawodowe i personalne
drug chemistry
dziennikarstwo internetowe
edytorsko-redaktorska
ekonomia sektora publicznego
filologia angielska
filologia germańska
filozofia teoretyczna
filozofia z komunikacja społeczna
film i realizacja obrazu filmowego
fotografia - kreacja przekazu autorskiego
fotografia użytkowa
grafika komputerowa
grafika użytkowa
grafika warsztatowa
historia narodów słowiańskich
informatyczna
inżynieria oprogramowania
komunikat wizualny - grafika wydawnicza i ekranowa
komunikat wizualny - grafika w przestrzeni społecznej
komunikat wizualny – intermedia
komunikat wizualny – multimedia
krajoznawczo-turystyczna
kulturoznawcza
malarstwo sztalugowe
media regionalne
militarioznawstwo
muzyka estradowa
muzyka w przestrzeni publicznej
nanofizyka i nanomateriały
nanotechnologia
nanotechnology
nauczanie fizyki i przyrody
obsługa ruchu turystycznego
pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
podstawy i praktyka pisania
poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
praca z rodziną
protetyka i ochrona słuchu
przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej
realizacja obrazu
regionalistyka
rekonstrukcja historyczna
reżyseria dźwięku
teatr i animacja kultury widowisk
software engineering
technologie internetowe
terapia pedagogiczna
turystyczna
turystyka aktywna i specjalistyczna
virtual prototyping
zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy

Specjalności nauczycielskie na kierunkach:

Nauczanie chemii i przyrody
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Filologia polska
Filozofia
historia
wychowanie fizyczne
nauczanie fizyki i przyrody


SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA

administracja ochrony i kontroli prawnej
administracja samorządowa
akustyka i układy audio
asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
antropologia historyczna
archiwistyczna
bezpieczeństwo militarne
bezpieczeństwo środowiska
bezpieczeństwo techniczne
biotechnologia żywności
chemia leków
chemia leków w języku angielskim
coaching kariery z doradztwem
drug chemistry
dziennikarska
dziennikarstwo radiowe i prasowe
edytorsko-redaktorska
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna moduł A (dla absolwentów I stopnia po tej samej specjalności)
film i nowe media w komunikacji kulturowej
filozofia nowych mediów
filozofia teoretyczna
fotografia
geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
geragogika
gospodarka turystyczna
grafika warsztatowa
grafika użytkowa
historia narodów słowiańskich
komunikat wizualny
krajoznawczo-turystyczna
malarstwo architektoniczne
malarstwo sztalugowe
mikrobioanalityka
militarioznawstwo
nanofizyka i nanomateriały (studia polsko – francuskie)
nanophysics and nanomaterials
nauczanie fizyki i przyrody
ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa
pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
polityka i wielokulturowość
promocja literatury
rekonstrukcja historyczna
regionalistyka
rzecznik prasowy i specjalista PR
teatr i promocja kultury widowisk
terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji
zarządzanie eventami

Specjalności nauczycielskie na kierunkach:
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
filologia polska
filozofia
fizyka - nauczanie fizyki i przyrody
historia
nauczanie chemii i przyrody
wychowanie fizyczne

Specjalności na jednolitych studiach magisterskich:
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie