Wydział Nauk o Zdrowiu


    KOŁA NAUKOWE STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

  1. Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii
  2. Studenckie Koło Naukowe Homunculus
  3. Studenckie Koło Naukowe Aktywność-Kultura-Zdrowie