Wydawnictwo UJD - Druki do pobrania


Druki do pobrania:


  Wniosek o skierowanie dzieła do opracowania redakcyjnego i publikacji
plik: 332KBplik: 27KB
Ogólne wskazówki dla redaktora naukowego prac zbiorowych przygotowywanych do wydania w wydawnictwie
ogolne-wskazowki-dla-redaktora-n-2189dc1f4c.pdfplik:28,8KB plik: 27,8KB
Ogólne wskazówki dla autora pracy przygotowywanej do publikacji przez Wydawnictwo Naukowe UJD
plik 32,2 KBogolne-wskazowki-dla-autora-prac-648a48e12a.pdf plik32,2KB
  Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
Umowa o przeniesienie
Umowa wydawnicza z autorem utworu oryginalnego, wyboru lub opracowania
plik: 12,5KBplik12,5KB
Formularz przeznaczenia środków finansowych na przygotowanie książki do druku
plik 42,5KBplik:42,5KB
Oświadczenie redaktora naukowego dzieła zbiorowego o zastosowaniu się do uwag recenzenta
plik:35,33KB plik:40,3KB
Oświadczenie autora o zastosowaniu się do uwag recenzenta
plik: 41,3KBplik: 41,3KB
Formularz akceptacji pliku PDF dostarczonego przez wydawnictwo jako gotowego do druku
plik :46,2KB plik:33,2KB
Zgoda na otwarcie procesu wydawniczego
plik 5,9KB plik:5,9KB
Potwierdzenie przyjęcia publikacji przez Wydawnictwo Naukowe UJD
plik:40,9KB plik: 40,9KB
Zasady przygotowywania publikacji dla Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
plik:222 KB
Informacja RODO umowa cywilno-prawna
plik: 30 KB