Wydawnictwo UJD - Druki do pobrania


umowa-o-przeniesienie-zbior-4c1d847377.docxDruki do pobrania:


  Wniosek o skierowanie dzieła do opracowania redakcyjnego i publikacji
plik: 332KB  wniosek-o-skierowanie-dziela-do--fc25c9081f.docxplik: 27KB
Ogólne wskazówki dla redaktora naukowego prac zbiorowych przygotowywanych do wydania w wydawnictwie
ogolne-wskazowki-dla-redaktora-n-64c4427dd0.pdfplik:28,8KB plik: 27,8KB
Ogólne wskazówki dla autora pracy przygotowywanej do publikacji przez Wydawnictwo Naukowe UJD
ogolne-wskazowki-dla-autora-prac-180b12bbc9.pdf
  Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
umowa-o-przeniesienie-zbior-b658056185.docxUmowa o przeniesienie
Umowa wydawnicza z autorem utworu oryginalnego, wyboru lub opracowania
plik: 12,5KBumowa-wydawnicza-eece30cff7.dotxplik12,5KB
Formularz przeznaczenia środków finansowych na przygotowanie książki do druku
plik 42,5KBplik:42,5KBformularz-przeznaczenia-srodkow--5ce7a72836.docx
Oświadczenie redaktora naukowego dzieła zbiorowego o zastosowaniu się do uwag recenzenta
plik:35,33KB plik:40,3KBoswiadczenie-redaktora-naukowego-5a5ef003fa.docx
Oświadczenie autora o zastosowaniu się do uwag recenzenta
plik: 41,3KBplik: 41,3KBoswiadczenie-autora-o-zastosowan-76aa8b6924.docx
Formularz akceptacji pliku PDF dostarczonego przez wydawnictwo jako gotowego do druku
plik :46,2KB plik:33,2KB
Zgoda na otwarcie procesu wydawniczego
plik 5,9KB plik:5,9KB
Potwierdzenie przyjęcia publikacji przez Wydawnictwo Naukowe UJD
plik:40,9KB plik: 40,9KB
Zasady przygotowywania publikacji dla Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
plik:222 KB
Informacja RODO umowa cywilno-prawna
informacja-rodo plik: 30 KB