Wydawnictwo Naukowe UJD


42-200 Częstochowa
Waszyngtona 4/8

mgr Paulina Piasecka
stanowisko: redaktor naczelna
pokój: 708
telefon: 34 3784 327
email: p.piasecka@ujd.edu.pl

mgr Piotr Gospodarek
stanowisko: redaktor
pokój: 708
telefon: 34 3784 326
email: p.gospodarek@ujd.edu.pl

mgr Dariusz Jaworski
stanowisko: redaktor
pokój: 708
telefon: 34 3784 326
email: d.jaworski@ujd.edu.pl

mgr Andrzej Miszczak
stanowisko: redaktor techniczny
pokój: 708
telefon: 34 3784 329
email: a.miszczak@ujd.edu.pl

mgr Marcin Zieliński
stanowisko: redaktor techniczny
pokój: 708
telefon: 34 3784 328
email: m.zielinski@ujd.edu.pl