Ważne akty prawne


 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.80.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa funkcjonowania oraz prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wersja polskawersja angielskawersja ukraińska

 • Zarządzenie wewnętrzne R.021.1.13.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad podejmowania przez cudzoziemców innych form kształcenia, uczestniczenia w prowadzeniu działalności naukowej lub prowadzenia kształcenia lub odbywania kształcenia w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne R.021.1.85.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego R.021.1.13.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad podejmowania przez cudzoziemców innych form kształcenia, uczestniczenia w prowadzeniu działalności naukowej lub prowadzenia kształcenia lub odbywania kształcenia w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/21/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatrudniania profesorów z zagranicy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie → pobierz


 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/100/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjmowaniem cudzoziemców w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie"pobierz
  Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/23/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające wewnętrzne Nr R-0161/100/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjmowaniem cudzoziemców w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" →  pobierz
 • Uchwała Nr 73/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii i im. Jana Długosza w Częstochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowychpobierz
  Uchwała Nr 10/2018 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 73/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2017 r.w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych → pobierz
 • Zarządzenie wewnętrzne Nr RR 0161/2/2008 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie używania w celach służbowych pojazdów samochodowych niebędących własnością Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
  Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/35/2008 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr RR-0161/2/2008 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie używania w celach służbowych pojazdów samochodowych niebędących własnością Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowejpobierz