„Uniwersytet dla Ziemi”: modernizacje, które wpływają na oszczędności energii


                                                                                                                                 

Od wielu lat Uczelnia prowadzi proces właściwego zabezpieczenia termicznego ścian i dachów w budynkach, które wykorzystuje do działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

Od roku 2010 pracownicy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zintensyfikowali swoje działania przeprowadzając termomodernizację budynków dydaktycznych. Mowa o obiektach mieszczących się przy ul. Waszyngtona 4/8, al. Armii Krajowej 13/15, ul. Dąbrowskiego 14 oraz w Domu Studenta „Skrzat” (przy ul. Dąbrowskiego 76/78) .

Warunkiem przeprowadzenia robót związanych z termomodernizacją obiektów było wykonanie audytów energetycznych – analizy oceniającej stan techniczny budynków oraz zawierających propozycje konkretnych rozwiązań poprawiających jego charakterystykę energetyczną, ze wskazaniem najbardziej opłacanych.

Na podstawie audytów energetycznych, na etapie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oceniano ekonomiczne efektywności inwestycji biorąc pod uwagę obliczenia współczynników przenikania ciepła przez przegrody, obliczenia stanu istniejącego zapotrzebowania mocy i energii cieplnej, obliczenia dot. danego zakresu po ociepleniu, określenia kosztów ogrzewania budynku oraz oszczędności możliwych do uzyskania dzięki realizacji przedsięwzięcia.

Zastosowane rozwiązania dały zmniejszenie zużycia energii cieplnej o ok. 15 procent, oraz oszczędności kosztów energii elektrycznej.

W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano docieplenie ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę lub modernizację systemów grzewczych.

Na poszczególne prace termomodernizacyjne Uniwersytet pozyskiwał dotacje celowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem środków własnych Uniwersytetu.

opr. mgr inż. Maria Róg