Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego


42-200 Częstochowa
ul. Zbierskiego 2/4
pokój: 3.09
telefon: 34 3783 119, 34 3783 120
email: acku@ujd.edu.pl

mgr Sylwia Stachurska
stanowisko: dyrektor
email: s.stachurska@ujd.edu.pl

mgr Irena Sykulska
stanowisko: specjalista
email: i.koza@ujd.edu.pl

mgr Aleksandra Kozak
stanowisko:gł. specjalista
email:a.kozak@ujd.edu.pl

mgr inż. Ewelina Piech
stanowisko: specjalista
email: e.piech@ujd.edu.pl