Umowy dwustronne


WZORY UMÓW

DOSTĘPNE W PORTALU PRACOWNICZYM


UCZELNIE PARTNERSKIE

EUROPA ŚRODKOWA I ZACHODNIA

Albania

University College of Business (UCB)

Czechy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ostravská univerzita v Ostravě

Francja
Université Le Mans

Niemcy

Hochschule der Bundesagentur für Arbeit / Mannheim
Universität Osnabrück
Europa-Universität Viadrina Frankfurt n. Odrą

Universität Paderborn

Serbia

Wydział Biznesu i Zarządzania Przemysłem Uniwersytetu UNION - Nikola Tesla w Belgradzie

Włochy

Dipartimento di Chimica dell’ Universita di Torino - Uniwersytet w Torino

University of Insubria

Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale" - UJD - CITTRFUS (umowa trójstronna)


EUROPA WSCHODNIA

Gruzja 

Sulkhan-Saba Orbeliani University/Sabauni

Litwa

Uniwersytet w Kłajpedzie
Klaipéda University
Klaipėdos universitetas

Mołdawia

Państwowy Uniwersytet w Tyraspolu
Tiraspol State University
Universitatea de Stat din Tiraspol

Państwowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu
State University of Physical Education and Sport
Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport

Ukraina

Charkowska Państwowa Akademia Designu i Sztuki
Kharkiv State Academy of Design and Arts
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Charkowski Narodowy Uniwersytet Medyczny
Kharkiv National Medical University
Харківський національний медичный університет

Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. T. S. Skoworody
H.S. Skovoroda Kharkiv Pedagogical University
Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди

Czernihowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Tarasa Szewczenki
Chernihiv National Pedagogical University named after Taras Shevchenko
Чернігівський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Chersoński Uniwersytet Państwowy
Kherson State University
Херсонський державний унiверситет

Narodowa Akademia Państwowej Granicznej Służby Ukrainy
National Academy of the State Boarder Guard Service of Ukraine
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Czerkasach
Cherkasy State Technological University
Черкаський державний технологічний університет

Czerkaski Uniwersytet Narodowy im. Bogdana Chmielnickiego
Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Dnieprzański Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Gonczara
Dnipropetrovsk Oles Gonchar National University
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Humański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenka
Borys Grinchenko Kyiv University
Київський університет імені Бориса Грінченка

Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Київський національний дослідницький університет імені Тараса Шевченка

Narodowy Kijowsko-Pieczerski Historyczny i Kulturowy Rezerwat
National Kyiv-Pechersk Historical Cultural Preserve
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Instytut Chemii Fizyko-Organicznej im. L. M. Lytvynenko przy Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk
Department of Physical Chemistry of Fossil Fuels, Institute of Physical Organic Chemistry and Coal Chemistry named after L.M. Lytvynenko of the National Academy of Sciences of Ukraine
Інститут фізико-органічної хімії i вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України

Instytut Kształcenia Zawodowo-Technicznego Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy
Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Narodowy Uniwersytet Lotnictwa
National Aviation University
Національний авіаційний університет

Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim
Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University
Кам'янець-Подільський Національний університет ім. Івана Огієнка

Państwowy Uniwersytet Telekomunikacji
State University of Telecommunications
Державний університет телекомунікацій

Uniwersytet Zarządzania Oświatą Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
University of Education Management of NAPS of Ukraine
Національна академія педагогічних наук України

Przedsiębiorstwo Naukowo-Produkcyjne "KARAT" we Lwowie
Scientific Research Company "Electron-Carat"
Науково-виробничого підприємства «Електрон-Карат»

Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej
Lviv State University of Physical Culture
Львівський державний університет фізичної культури

Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki
Iwan Franko National University of Lviv
Львівський національний університет імені Івана Франка

Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Lysenki
Lviv National Music Academy named after Mykola Lysenko
Львівська Національна Музична Академія імені М. В. Лисенка

Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych
Lviv National Academy of Arts
Львівська Національна Академія Мистецтв

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Z. Gżyckiego
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyi
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny
Lutsk National Technical University
Луцький національний технічний університет

Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki
Lesya Ukrainka Volyn National University
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Melitopolski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Bogdana Chmielnickiego
Bogdan Khmielnitsky Melitopol State Pedagogical University
Мелітопольський державний педагогічний університет Богдан Хмельницький

Mukaczewski Państwowy Uniwersytet
Mukachevo State University
Мукачевський державний університет

Czarnomorski Narodowy Uniwersytet im. Piotra Mohyły w Mikołajowie
Petro Mohyla Black Sea National University
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Państwowy Uniwersytet Infrastruktury i Technologii
State University of Infrastructure and Technologies

Perejesław-Chmielnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Grygorija Skoworody
Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovorofa State Pedagogical University
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди

Poltawski Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. W. G. Korolenka
Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University
Полтавський національний педагогічний університет В. Г. Короленка

Równieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny
Rivne State Humanitarian University
Рівненський державний гуманітарний університет

Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych National
University of Water Management and Nature Resources Use of the City of Rivne
Національний університет водного господарства та природокористування

Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. S. Makarenko
Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska"
National University of Ostroh Academy
Національний університет «Острозька академія»

Użgorodzki Uniwersytet Narodowy
Uzhhorod National University
Ужгородський національний університет

Zakarpacka Akademia Sztuki
Transcarpathian Academy of Arts
Закарпатська Академія Мистецтв

Zaporoski Narodowy Uniwersytet Techniczny
Zaporozhye National Technical University
Запорізький національний технічний університет

Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki
Zhytomyr Ivan Franko State University
Житомирський державний університет ім. Іван Франко

Przedkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаник

Uniwersytet Państwowy "Politechnika Żytomierska"
Zhytomyr Polytechnic State University
Державний університет «Житомирська політехніка»

Państwowy Uniwersytet Ekonomiki i Technologii w Krzywym Rogu
Kryvyi Rih Economic Institute
Державний університет економіки і технологій

AMERYKA POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA

Peru

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas in Chachapoyas

USA
Kansas State University

AZJA

Indie

Acharya Nagarjuna University

Hanuman Vyayam Prasarak Mandal

Izrael

Ariel University

Wietnam

Hue Uniwersity - College of Arts

Chiny

Yanshan University

Chongqing University of Posts and Telecommunications


AFRYKA

Tunezja

University of Tunis