Tutoring


Szanowna Studentko, szanowny Studencie,

w semestrze letnim 2020/2021 zapraszamy Cię do wzięcia udziału w jednym z dwóch przedsięwzięć z tutoringiem w roli głównej. 

Może to być klasyczne PSW-OT (przedmiot swobodnego wyboru ogólnouczelniany z tutoringiem) skierowane do wszystkich studentów, którzy mają możliwość wyboru przedmiotu swobodnego wyboru. Może to być także udział w projekcie ministerialnym "Mistrzowie dydaktyki" - wdrożenie modelu tutoringu, który jest przeznaczony do grupy studentów I roku studiów licencjackich i jednolitych magisterskich. 

Tutoring to możliwość efektywnej i bardzo satysfakcjonującej pracy realizowanej w formule „jeden na jeden” (tutora ze studentem), która pozwala wydobyć i wzmocnić potencjał studenta. To także szansa na doświadczenie niezapomnianego przeżycia, zasmakowania w atmosferze owianych legendą tutoriali Uniwersytetów w Oksford czy Cambridge. Dzięki zaangażowaniu i otwartości tutorów UJD, taka możliwość jest w zasięgu Twojej ręki.

Szczegóły udziału w obu projektach poniżej.

Zapraszamy!


DODATKOWA REKRUTACJA DO PROJEKTU! "Mistrzowie dydaktyki" - wdrożenie modelu tutoringu

UWAGA!

Istnieje nadal możliwość rekrutacji do projektu. Rekrutacja potrwa do końca kwietnia 2021 r. (bądź do wyczerpania miejsc w grupach tutorów).
Zainteresowanych udziałem i projektem zachęcam do zapoznania się z nagraniem „Q&A Mistrzowie dydaktyki”, które dostępne jest tu:
https://webinar.ujd.edu.pl/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=80c8d4a2f64db281ae8f67c52bb7a9d2d5573e77-1615481017196


Projekt "Mistrzowie dydaktyki" - wdrożenie modelu tutoringu to trzecia edycja inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowana na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, która wspiera uczelnie w procesie wdrażania tutoringu do pratyki dydaktycznej. Udział w projekcie pozwala na doświadczenie niezwykłej współpracy studenta z nauczycielem akademickim - tutorem, która tym razem ma trwać przez 3 semestry. Student, który spełnia warunki udziału w projekcie, wybiera tutora, a razem z nim przedmiot, który jest unikatowy, a którego treść będzie tworzyć się wraz z rozwojem współpracy tutorskiej. Zatem tutoring stanowi pewną niewiadomą, przygodę, dającą możliwość rozwoju każdej ze stron relacji. 

W grupie tutorskiej każdego z 7 tutorów zaangażowanych w projekt może się znaleźć 3 studentów, tym samym z tej edycji "Mistrzów dydaktyki" skorzysta grupa 21 studentów. Aby wziąć udział w projekcie należy:

- być studentem I roku studiów licencjackich bądź jednolitych magisterskich;
- mieć średnią z pierwszego semestru równą bądź większą niż 4,5;
- można, ale nie trzeba być laureatem olimpiad międzynarodowych lub krajowych, a także programu „Diamentowy Grant”;
- można, ale nie trzeba mieć doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, uczestnictwie w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym bądź ogólnopolskim, czy też mieć publikację artykułu naukowego.

Aby wziąć udział w projekcie "Mistrzowie dydaktyki" należy także:

- zapoznać się z Regulaminem projektu, który dostępny jest tu --> Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
- uzupełnić, zeskanować i zamieścić na platformie enauka https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=15533 formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest tu --> Formularz zgłoszenia udziału w projekcie
- zadeklarować chęć współpracy z określonym tutorem --> Formularz wyboru przedmiotu i prowadzącego

REKRUTACJA DO PROJEKTU ODBYWA SIĘ POPRZEZ OGÓLNODOSTĘPNĄ PLATFORMĘ https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=15533 (zapisy dokonujemy ręcznie).


W tej edycji projektu "Mistrzowie dydaktyki" - wdrożenie modelu tutoringu bierze udział 7 tutorów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, których sylwetki można znaleźć tutaj --> Sylwetki tutorów w projekcie "Mistrzowie dydaktyki" - wdrożenie modelu tutoringu

A opisy ich przedmiotów poniżej:

W sytuacji potrzeby kontaktu, pytań, sugestii i wątpliwości - zapraszam: a.sarnat-ciastko@ujd.edu.pl


PSW-OT - zaproszenie do udziału w realizacji tutoringu w ramach przedmiotów swobodnego wyboru

W zbliżającym się semestrze letnim 2020/2021 serdecznie Cię zapraszamy do udziału w wyjątkowej formie zajęć, jaką są zajęcia tutorskie. Zajęcia, które proponujemy realizowane są w oparciu o przedmioty swobodnego wyboru – ogólnouczelniane z tutoringiem (PSW-OT). Są zatem przedmiotami na zaliczenie, znajdują się w tokach studiów i mogą być realizowane w innowacyjnej formule. W ramach PSW-OT istnieje możliwość skorzystania z szeregu tematów, które zaproponowane są przez nauczycieli akademickich naszej Uczelni. Można zatem wybrać przedmiot, który jest bardzo bliski kierunkowi, który studiujesz, albo taki, który jest zupełnie od niego odległy. To Twój wybór, uzależniony od pasji i zainteresowań. Można skorzystać zatem z propozycji:


Lista tutoriali w PSW-OT w semestrze letnim 2020/2021

1. dr Marzena Bogus-Spyra, prof. UJD, tutorial - "Coolcollage"
tutoring rozwojowy (4 studentów), wtorki od 2 tygodnia (co tydzień), godz. 8:00-9:30

2. dr Barbara Majchrzak, tutorial - "Bio-logiczna różnorodność"
tutoring akademicki (4-6 studentów), czwartki od 3 tygodnia (co tydzień), godz. 8:00-9:30

3. dr Tomasz Trojanowski, tutorial - "Zarządzanie i marketing"
tutoring akademicki (4-6 studentów), wtorki od 2 tygodnia (co dwa tygodnie), godz. 8:00-9:30

Sylwetki tutorów prowadzących tutoriale w semestrze letnim 2020/2021


Zapisy na PSW-OT zaplanowane są na okres 23.02-08.03.2021 r. za pośrednictwem platformy USOS.

TUTORIALE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W FORMIE ZDALNEJ.

Zajęcia trwają 15 godzin (1 punkt ECTS)


TUTORING jest metodą, stylem pracy nauczyciela-tutora, zazwyczaj z jednym studentem (podopiecznym, tutee). Opiera się na ich indywidualnej relacji, która budowana jest najczęściej przez okres jednego semestru podczas kilku spotkań (tutoriali).
Tutoring wykracza poza znane formuły wykładu, ćwiczeń, konwersatoriów czy laboratoriów. W pewnym sensie najbliżej mu do seminariów dyplomowych (w których promotor indywidualnie zajmuje się swoimi seminarzystami), różni się od nich jednak specyficznym wachlarzem narzędzi. Doświadczenia wykorzystania tutoringu w różnych środowiskach pokazują, że jest on niezwykle elastyczny. Czynnikiem, który go różnicuje staje się przedmiot pracy tutora i podopiecznego. Tutoring, w swoich formułach rozwojowej bądź akademickiej, jest doświadczeniem, które ubogaca wszystkie uczestniczące w nim osoby. Dla studenta może stać się niebywałą okazją do sięgnięcia po „coś więcej", zweryfikowania dotychczasowych działań. Może być źródłem inspiracji, nabywania umiejętności pracy "jeden na jeden". Kontakt z doświadczonym nauczycielem akademickim, mistrzem w swojej dziedzinie, może wzmocnić poczucie własnej wartości, poczucie własnej siły, samodzielności, może zainspirować do poszukiwań, ułatwić nawiązywanie relacji. Daje możliwość pracy nad umiejętnościami wypowiadania się (słownego i pisemnego), prezentowania własnych poglądów, zbierania danych itd.

Warto pamiętać, że realizowanie tutoriali w ramach PSW-OT oznacza przede wszystkim indywidualny kontakt studenta z tutorem (przy wyborze tutoringu akademickiego możliwa jest praca z dwoma studentami jednocześnie). W trakcie trwania semestru, w zależności od liczby studentów zapisanych na dane PSW-OT, każdego z nich czeka kilka tutoriali. Ich liczba oraz terminy zostaną ustalone po pierwszym spotkaniu tutorskim, które odbywać się będzie w ustalonych już datach. W zależności od wyboru ścieżki rozwojowej bądź akademickiej, student będzie miał do wykonania szereg zadań ustalonych wspólnie z tutorem, przy czym PSW-OT jest przedmiotem na zaliczenie.

Więcej informacji dla studentów, o tym jak się przygotować do tutoringu można znaleźć tu--> Poradnik dla studenta - jak się przygotować na tutoring?
Więcej informacji o samym tutoringu można znaleźć tu--> Czym jest tutoring?
Więcej informacji o organizacji PSW-OT można znaleźć tu--> PSW-OT
A opinie studentów o tutorialach znajdą się tu--> Opinie studentów o PSW-OT

A w razie pytań, wątpliwości, pomysłów, propozycji rozwiązań warto zwrócić się do dr Adrianny Sarnat-Ciastko Pełnomocnika Rektora ds. Tutoringu, o której mowa tu--> Pełnomocnik Rektora ds. Tutoringu