Tryb kształcenia w roku akademickim 2021/2022


W związku ze zniesieniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów wprowadzonego na okres od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że od nowego roku akademickiego 2021/2022 przewiduje się co do zasady powrót do realizacji kształcenia w siedzibie Uczelni. W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni, w tym kształcenie w trybie hybrydowym, a w skrajnym przypadku również poprzez powrót do kształcenia zdalnego.
Ogłoszenie i szczegółowe informacje w sprawie uchylenia znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Komunikat Nr R021.2.3.2022 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie prowadzenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Komunikat Nr R021.2.2.2022 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia Systemu zabezpieczeń Covid-19 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.3.2022 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R021.1.85.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 września 2021r. w sprawie organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku 2021/2022

Komunikat nr R021.2.14.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w grudniu 2021

Komunikat nr R021.2.13.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym na studiach niestacjonarnych w czasie zjazdu 10-12 grudnia 2021

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.134.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 listopada 2021 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.143.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 2 grudnia 2021 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.85.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 września 2021 r.w sprawie organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku 2021/2022

Komunikat nr R021.2.5.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2021/2022