Subwencja B+R
ŚRODKI FINANSOWE NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO


Podstawa prawna

 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-R0161/50/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej", przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
  Zarządzenie Nr R-0161/73/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 lipca  2019 r. zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/50/2019 r. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej", przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

  Zarządzenie Nr R.021.1.104.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 października 2020 r. zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/50/2019 r. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej", przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego (...) z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2508) - tzw. algorytm tutaj
 • Komunikat Ministerstwa z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego (...) tzw. algorytmu tutaj


Formularze

 • Informacja dyrektora instytutu oraz kierownika katedry/zakładu na potrzeby przygotowania planu rzeczowo-finansowego tutaj
 • Wniosek o przyznanie środków ramach subwencji B+R składany przez dyrektora instytutu/kierownika katedry lub kierownika zakładu UJD tutaj
 • Wniosek o przyznanie środków w ramach subwencji B+R składany przez doktoranta UJD tutaj
 • Wniosek o przyznanie środków w ramach subwencji B+R z Rezerwy Rektora składany przez dyrektora instytutu/kierownika katedry lub kierownika zakładu albo doktoranta UJD tutaj
 • Sprawozdanie z wydatkowania środków w ramach subwencji B+R albo Rezerwy Rektora i realizacji planu zadaniowo-finansowego projektu złożonego przez dyrektora instytutu/kierownika katedry lub kierownika zakładu albo doktoranta UJD tutajKOMISJA ds. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH
W UNIWERSYTECIE HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZYM im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE


 • Zarządzenie wewnętrzne nr R-0161/105/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowianie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • komisja obraduje w pierwszy wtorek każdego miesiąca, o ile wpłyną wnioski do rozpatrzenia
 • nauczyciele akademiccy UJD i doktoranci UJD składają wnioski do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • studenci UJD składają wnioski do sekretarzy komisji:
  nauki o kulturze fizycznej - dr Anna Pilis, al. Armii Krajowej 13/15 pokój nr: 114, tel. 34 365 59 83
  nauki o zdrowiu - dr Katarzyna Bandurska, al. Armii Krajowej 13/15 pokój nr: 0010, tel. 34 361-49-18/19 wew.197
 • komisja nie pobiera opłat od wnioskodawców
 • komisja nie rozpatruje wniosków od podmiotów zewnętrznych
 • regulamin pracy komisji: wkrótce
 • wzór wniosku: wkrótce