Subwencja badawczo-rozwojowa (B+R)


ŚRODKI FINANSOWE NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO

Przepisy (dostępne na stronie BIP):

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.50.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej", przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.82.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.50.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej", przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-R0161/50/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej", przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie Nr R-0161/73/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 lipca  2019 r. zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/50/2019 r. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej", przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie Nr R.021.1.104.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 października 2020 r. zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/50/2019 r. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej", przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego (...) z dnia 9 września 2019 r. (Dz. U. poz. 1838) - tzw. algorytm treść rozporządzenia

Formularze (dostępne w portalu pracowniczym):

Informacja dyrektora instytutu oraz kierownika katedry/zakładu na potrzeby przygotowania planu rzeczowo-finansowego

Wniosek o przyznanie środków ramach subwencji B+R składany przez dyrektora instytutu/kierownika katedry lub kierownika zakładu UJD

Wniosek o przyznanie środków w ramach subwencji B+R składany przez doktoranta UJD

Wniosek o przyznanie środków w ramach subwencji B+R składany przez studenta UJD

Wniosek o przyznanie środków w ramach subwencji B+R z Rezerwy Rektora składany przez dyrektora instytutu/kierownika katedry lub kierownika zakładu albo doktoranta UJD

Sprawozdanie z wydatkowania środków w ramach subwencji B+R albo Rezerwy Rektora składane przez przez dyrektora instytutu/kierownika katedry lub kierownika zakładu albo doktoranta UJD

Sprawozdanie z wydatkowania środków w ramach subwencji B+R składane przez studenta UJD


KOMISJA DO SPRAW ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH W UNIWERSYTECIE HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZYM IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE