Studium Wychowania Fizycznego i Sportu


Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Zbierskiego 6

mgr Katarzyna Witkowska
stanowisko: specjalista
pokój: 1.4.1
telefon 34 365 18 63
email: swfis@ujd.edu.pl