Samodzielne Stanowisko d/s Obrony Cywilnej


42-200 Częstochowa
Waszyngtona 4/8
pokój: 404
tel. 34 3784 164,165

mgr Adam Szwarc
stanowisko: specjalista
email: a.szwarc@ujd.edu.pl