Regulaminy


Uchwała Senatu nr 129.2020 Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie przyjętego Uchwałą Senatu nr 121.2020 z dnia 28 października 2020 r.

Uchwały Senatu Nr 121.2020 Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie przyjętego Uchwałą Senatu nr 51.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Uchwały Senatu Nr 51.2020 Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie przyjętego Uchwałą Senatu nr 20.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Uchwała Nr 20.2020 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie przyjętego Uchwałą Senatu nr 177/2019 z dnia 25 września 2019 r.