Program projakościowy


Dodatki motywacyjne dla nauczycieli akademickich za działalność badawczą i naukową

W okresie od 1 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2021 r. dodatek motywacyjny dla nauczyciela akademickiego za działalność badawczą i naukową może być przyznany za opublikowanie artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach w danej dyscyplinie naukowej lub monografii wydanej w najwyżej punktowanych wydawnictwach lub uzyskanie projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych,mającego wpływ na ewaluację dyscyplin, albo prowadzenie znaczącej – nagrodzonej działalności artystycznej, z tytułu wpływu działalności badawczej albo artystycznej pracownika na ewaluację dyscypliny naukowej lub artystycznej, a także za inne istotne osiągnięcia w zakresie działalności badawczej lub naukowej o szczególnym znaczeniu dla realizacji misji i strategii Uczelni. Przyznawane są dodatki I, II i III stopnia.

Podstawą prawną jest Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.16.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zasad i kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela akademickiego za działalność badawczą i naukową w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj Wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dla nauczyciela akademickiego za publikacje, projekty lub dzieła artystyczne uzyskane w okresie od 1.01. – 31.12.2021 r. tutaj należy złożyć do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Dodatki za działalność badawczą i naukową w  latach 2019-2020 przyznawano na podstawie Zarządzenie wewnętrznego Nr R.021.1.38.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj  Przyznano 85 dodatków motywacyjnych (20 dodatków I stopnia i 65 dodatków II stopnia, w tym dla niektórych nauczycieli kilkukrotnie za różne osiągnięcia) na łączną kwotę 149.608 zł.

Dodatki I stopnia za osiągnięcia w latach 2019-2020:

opublikowanie artykułu za 200 pkt. – 10 wniosków
opublikowanie artykułu za 100 pkt. – 1 wniosek
uzyskanie roli kierownika projektu – 4 wnioski
dzieło artystyczne – 1 wniosek

Dodatki II stopnia za osiągnięcia w latach 2019-2020::

opublikowanie artykułu za 140 pkt – 42 wnioski
opublikowanie artykułu za 70 pkt – 26 wniosków
dzieło artystyczne – 1 wniosek

Szczegółowe informacje: Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, mgr Justyna Skrońska - j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 34+3784-131


Dodatki motywacyjne dla nauczycieli akademickich za działalność dydaktyczną

w przygotowaniu...


Premie uznaniowe dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

w przygotowaniu...