Powołanie nowej Rady Uczelni


Powołanie nowej Rady Uczelni

Informujemy, że rozpoczęła się procedura powołania nowej Rady Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Zasady powołania znajdują się w Statucie, uchwale Senatu oraz zarządzeniu Rektora.

Nowa Rada Uczelni będzie funkcjonować od 1 stycznia 2021.

Informacje są umieszczone również w zakładce Wybory oraz na stronie Dla pracowników.

Dodatkowe dokumenty do pobrania: zgoda na kandydowanie, informacja dot. przetwarzania danych osobowych