Ocena okresowa nauczycieli 2021


Regulamin oceny okresowej nauczycieli akademickich przeprowadzanej w roku 2021

Zarządzenie Wewnętrzne Nr R021.1.144.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie przeprowadzanej w roku 2021 (wraz z arkuszem oceny działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego) tutaj

Arkusz oceny działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego (wersja edytowalna) tutaj

Harmonogram przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich w roku 2021 tutaj