Książka telefoniczna


  Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Spis telefonów

Centrala 34 3784 100
Rektor 34 3784 128
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 3784 131
34 3784 132
Prorektor ds. Rozwoju 34 3784 361
Prorektor ds. Studenckich


34 3784 122
34 3784 123
34 3784 124
Kanclerz 34 3784 183
Z-ca Kanclerza 34 3784 183
Kwestor 34 3784 180


Administracja centralna

Budynek dydaktyczny ul. Waszyngtona 4/8

Administrator obiektu 34 3784 103
Kancelaria ogólna
Transport
34 3784 230
34 3784 205
Biuro Rektora
Kierownik


34 3784 128
34 3784 127
34 3784 126
Biuro Promocji
Kierownik


34 3784 361
34 3784 168
Biuro Projektów Europejskich 34 3784 133
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Kierownik
34 3784 132
34 3784 131
34 3784 364
34 3784 223
Dział Spraw Studenckich
 
Kierownik
Biuro Karier
Praktyki Studenckie
34 3784 123
34 3784 124
34 3784 122
34 3784 363
34 3784 262


Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego 34 3784 204
Dział Dydaktyki
Kierownik34 3784 120
34 3784 118
34 3784 119
Zespół systemów informatycznych obsługi dydaktyki 34 3784 252
Dział Administracji i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik

34 3784 104
Dział Zamówień Publicznych

34 3784 201
34 3784 200
Dział Infrastruktury Informatycznej
Kierownik


34 3784 185
34 3784 251
Z-ca Kwestora 34 3784 242
Dział Księgowości


Inwentaryzacja

34 3784 330
34 3784 340
34 3784 182
Stanowiska ds. obsługi finansowej


Kasa

34 3784 338
34 3784 321
34 3784 203
Stanowiska ds. obsługi finansowej wydziałów
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Sztuki
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Nauk o Zdrowiu

34 3784 335
34 3784 335
34 3784 335
34 3784 284
34 3784 395
34 3784 395
Dział Kadr i Spraw Socjalnych
Kierownik
Kadry

Sprawy socjalne

34 3784 237
34 3784 331
34 3784 238
34 3784 367
Dział Płac
Kierownik


34 3784 332
34 3784 333
Samodzielne stanowisko ds. BHP 34 3784 141
Dział Techniczno - Remontowy
Kierownik

34 3784 209
Sekcja Inwestycji 34 3784 300
Specjalista ds. ochrony p.poż 34 3784 300
Wydawnictwo Naukowe UJD
Redaktor naczelny
34 3784 327
34 3784 326
34 3784 328
34 3784 329
Centrum kształcenia na odległość 34 3784 275
Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej 34 3784 164
Inspektor Ochrony Danych
34 3784 133
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 34 3784 164
Związki zawodowe
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Komisja zakładowa NSZZ Solidarność

34 3784 240
34 3784 370


Wydziały i jednostki międzywydziałowe – budynek dydaktyczny ul. Waszyngtona 4/8

Wydział Nauk Społecznych
Dziekan
Kierownik
Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych34 3784 297
34 3784 302
34 3784 291
34 3784 293
34 3784 301

Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych 34 3784 297

Wydział Sztuki
Dziekan
Dziekanat
Kierownik
 


34 3784 232
34 3784 234
Centrum Obsługi Wydziału Sztuki

34 3784 234
Studium Nauki Języków Obcych 34 3784 249
Uniwersytet Trzeciego Wieku 34 3784 208


Budynek dydaktyczny al. Armii Krajowej 13/15

Centrala
34 36 14 918
34 36 14 919

Administrator obiektu 34 361 11 27


Wydziały i jednostki międzywydziałowe – budynek dydaktyczny al. Armii Krajowej 13/15

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Dziekan
Dziekanat
Kierownik
Studia stacjonarne, niestacjonarne

34 361 21 79

34 361 21 79
34 373 10 96
34 373 10 97
34 373 10 98
Centrum Obsługi Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
34 361 22 28
34 361 59 70
Wydział Nauk o Zdrowiu
Dziekan
Dziekanat


34 361 51 54
34 365 64 26
34 366-49-80
Centrum Obsługi Wydziału Nauk o Zdrowiu
34 365 59 83

Budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 6

Centrala 34 366 49 19
Administrator obiektu 34 378 31 02


Wydziały i jednostki międzywydziałowe –budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 6

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 34 365 18 63


Budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 2/4

Centrala 34 3783 101
Administrator obiektu 34 3783 102
Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dyrektor


34 3783 120
34 3783 119


Wydziały i jednostki międzywydziałowe – budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 2/4

Wydział Prawa i Ekonomii
Dziekan
Kierownik


34 378 31 44
Dziekanat
Studia stacjonarne i niestacjonarne

34 378 31 14
34 378 31 15Centrum Obsługi Wydziału Prawa i Ekonomii34 378 31 17
Wydział Sztuki
Instytut Muzyki

34 378 31 88

Budynek dydaktyczny ul. Dąbrowskiego 14

Centrala 34 368 10 18
Administrator obiektu 34 361 10 67

Wydziały i jednostki międzywydziałowe – budynek dydaktyczny ul. Dąbrowskiego 14

Wydział Sztuki
34 365 66 26


Budynek dydaktyczny al. Armii Krajowej 36 a

Centrala
34 361 31 20
34 361 54 19
Administrator obiektu 34 361 10 67
Archiwum zakładowe w. 143
Biblioteka Uniwersytecka Sekretariat 34 361 24 52
Dział Informacji Naukowej i Bibliografii 34 361 48 49


Wydziały i jednostki międzywydziałowe – al. Armii Krajowej 36 a

Wydział Humanistyczny
Dziekan
Kierownik administracji wydziału
Dziekanat
Studia stacjonarne i niestacjonarne

34 370 42 60
34 370 42 60

34 361 14 25
Centrum Obsługi Wydziału Humanistycznego
34 361 41 14
34 366 85 44

Dom Studenta „Skrzat" – ul. Dąbrowskiego 76/78

Centrala 34 361 07 38
Kierownik 34 368 10 99