Konferencje naukowe w UJD


WYKAZ KONFERENCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2021/2022 przez jednostki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie


INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW

Przepisy (dostępne na stronie BIP):

Zarządzenie Nr R-0161/22/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych

Zarządzenie Nr R-0161/03/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr R-0161/22/2012 w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych

Zarządzenie Nr R021.1.22.2022 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zasad finansowania gości zaproszonych

Formularze (dostępne w portalu pracowniczym):

Wykaz konferencji planowanych i zrealizowanych

Wniosek o zorganizowanie konferencji naukowej / Sprawozdanie z realizacji konferencji naukowej

Upoważnienie dla organizatora