Komisja ds. Etyki Badań Naukowych


Kodeks etyki pracownika naukowego - Polska Akademia Nauk, 2017 r.  tutaj

Zarządzenie wewnętrzne nr R.021.1.137.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowianie z dnia 4 grudnia 2020 r. r. w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

Komisja obraduje w pierwszy wtorek każdego miesiąca, o ile wpłyną wnioski do rozpatrzenia

Nauczyciele akademiccy UJD i doktoranci UJD składają wnioski do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą 

Promotorzy studentów UJD składają wnioski do sekretarzy komisji:
- nauki o kulturze fizycznej - dr Anna Pilis, al. Armii Krajowej 13/15 pokój nr: 114, tel. 34 365 59 83
- nauki o zdrowiu - dr Katarzyna Bandurska, al. Armii Krajowej 13/15 pokój nr: 0010, tel. 34 361-49-18/19 wew.157

Komisja nie pobiera opłat od wnioskodawców 

Komisja nie rozpatruje wniosków od podmiotów zewnętrznych 

Wzory wniosków:

Wzór wniosku do KEBN UJD o wyrażenie opinii w sprawie badań naukowych z udziałem człowieka i zwierząt - dla nauczycieli akademickich i doktorantów UJD tutaj

Wzór wniosku do KEBN UJD o wydanie opinii o projekcie badań naukowych z udziałem człowieka i zwierząt - dla studentów UJD (składa promotor) tutaj