Kierunki studiów


Lp. Wydział / Kierunek studiów
Wydział Humanistyczny
1    Dziennikarstwo i kultura mediów
2    Filologia sp. filologia angielska
   Filologia sp. filologia germańska
   Filologia sp. filologia germańska (od podstaw)
3    Filologia polska
4    Filozofia
5    Historia
6    Iberoznawstwo
7    Język niemiecki w obrocie gospodarczym
8    Kultura w mediach i komunikacji
Wydział Nauk o Zdrowiu
1    Fizjoterapia
2    Kosmetologia
3    Pielęgniarstwo
4    Wychowanie fizyczne
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
1    Biotechnologia
2    Chemia
3    Dietetyka
4    Fizyka
5    Informatyka
6    Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
7    Inżynieria bezpieczeństwa
8    Inżynieria multimediów
9    Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
10    Matematyka
11    Żywienie człowieka i dietetyka
Wydział Nauk Społecznych
1    Analityka i kreatywność społeczna
2    Bezpieczeństwo narodowe
3    Pedagogika
4    Pedagogika międzykulturowa z mediacją
5    Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
6    Pedagogika specjalna
7    Politologia
8    Praca socjalna
9    Psychoprofilaktyka
10    Turystyka i rekreacja
Wydział Prawa i Ekonomii
1    Administracja
2    Ekonomia
3    Prawo
4    Rachunkowość i podatki
Wydział Sztuki
1    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
2    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
3    Fotografia i kreacje przekazu wizualnego
4    Grafika
5    Malarstwo
6    Muzyka w przestrzeni publicznej