Kierunki studiów


Broszura rekrutacyjna dla kandydata na studia


  Lp.   Wydział/Kierunek studiów   Profil kształcenia Poziom kształcenia

 Wydział Humanistyczny    
  1.   Dziennikarstwo i kultura mediów   ogólnoakademicki studia I stopnia; studia II stopnia
  2.   Filologia:
  sp. filologia angielska, sp. filologia germańska
  ogólnoakademicki studia I stopnia; studia II stopnia
  3.   Filologia polska   ogólnoakademicki studia I stopnia; studia II stopnia
  4.   Filozofia   ogólnoakademicki studia I stopnia; studia II stopnia
  5.   Historia   ogólnoakademicki studia I stopnia; studia II stopnia
  6.   Iberoznawstwo   ogólnoakademicki studia I stopnia; studia II stopnia
  7.   Język niemiecki w obrocie gospodarczym (kształcenie od podstaw)   praktyczny studia I stopnia
  8.   Kultura w mediach i komunikacji   ogólnoakademicki studia II stopnia

  Wydział Nauk Społecznych    
  1.   Analityka i kreatywność społeczna   praktyczny studia I stopnia
  2.   Bezpieczeństwo narodowe   praktyczny studia I stopnia; studia II stopnia
  3.   Pedagogika   ogólnoakademicki studia I stopnia; studia II stopnia
  4.   Pedagogika międzykulturowa z mediacją   praktyczny studia I stopnia
  5.   Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna   praktyczny studia jednolite magisterskie
  6.   Pedagogika specjalna   praktyczny studia jednolite magisterskie
  7.   Politologia   praktyczny studia I stopnia; studia II stopnia
  8.   Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna   praktyczny studia II stopnia
  9.   Praca socjalna   ogólnoakademicki studia I stopnia
 10.   Psychologia   praktyczny studia jednolite magisterskie
 11.   Psychoprofilaktyka   praktyczny studia I stopnia
 12.   Turystyka i rekreacja   praktyczny studia I stopnia; studia II stopnia

  Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych    
  1.   Biotechnologia   praktyczny studia I stopnia; studia II stopnia
  2.   Chemia   ogólnoakademicki studia I stopnia; studia II stopnia
  3.   Dietetyka   praktyczny studia I stopnia
  4.   Fizyka   ogólnoakademicki studia I stopnia; studia II stopnia
  5.   Informatyka   praktyczny studia I stopnia; studia II stopnia
  6.   Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały   praktyczny studia I stopnia
  7.   Inżyniernia bezpieczeństwa   praktyczny studia I stopnia; studia II stopnia
  8.   Inżyniernia multimediów   praktyczny studia I stopnia
  9.   Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa   praktyczny studia I stopnia
 10.   Matematyka   praktyczny studia I stopnia
 11.   Produkcja i marketing żywności   praktyczny studia I stopnia
 12.   Żywienie człowieka i dietetyka   praktyczny studia II stopnia

  Wydział Nauk o Zdrowiu    
  1.   Fizjoterapia   praktyczny studia jednolite magisterskie
  2.   Kosmetologia   praktyczny studia I stopnia; studia II stopnia
  3.   Lekarski   praktyczny studia jednolite magisterskie
  4.   Pielęgniarstwo   praktyczny studia I stopnia; studia II stopnia
  5.   Wychowanie fizyczne   ogólnoakademicki studia I stopnia; studia II stopnia

  Wydział Prawa i Ekonomii    
  1.   Administracja   ogólnoakademicki studia I stopnia; studia II stopnia
  2.   Ekonomia   praktyczny studia I stopnia
  3.   Prawo   praktyczny studia jednolite magisterskie
  4.   Rachunkowość i podatki   praktyczny studia I stopnia

  Wydział Sztuki    
  1.   Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej   ogólnoakademicki studia I stopnia; studia II stopnia
  2.   Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych   ogólnoakademicki studia I stopnia; studia II stopnia
  3.   Fotografia i kreacja przekazu wizualnego   praktyczny studia I stopnia
  4.   Grafika   ogólnoakademicki studia I stopnia; studia II stopnia
  5.   Malarstwo   ogólnoakademicki studia I stopnia; studia II stopnia
  6.   Muzyka w przestrzeni publicznej   praktyczny studia I stopnia