Inspektor Ochrony Danych


mgr Marta Sroka

stanowisko: główny specjalista
telefon: 34 3784 133
email: iod@ujd.edu.pl