Ewaluacja jakości działalności naukowej


akty prawne

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) tutaj
 • ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) tutaj
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych tutaj
  klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych tutaj
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on tutaj
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej tutaj rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1352) tutaj
 • przewodnik po ewaluacji tutaj
 • wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych tutajoświadczenia

 • oświadczenie o afiliacji - wariant: wszystkie osiągnięcia naukowe tutaj
 • oświadczenie o afiliacji - wariant: wskazane osiągnięcia naukowe tutaj
 • oświadczenie o afiliacji - wariant: wszystkie osiągnięcia artystyczne tutaj
 • oświadczenie o afiliacji - wariant: wskazane osiągnięcia artystyczne tutaj
 • oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie - tutaj

 • oświadczenie o wyrażeniu zgodny na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (dla celów ewaluacji jakości naukowej - tzw. liczba N) - tutaj

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych tutaj
  klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych tutaj
 • komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie oświadczeń tutaj

ORCID

Pełnomocnik Rektora ds. Nauki Otwartej (w tym ORCID)

dr Zbigniew Łęski    zleski@ujd.edu.pl     tel.: 34 378 42 89  

https://pno.ujd.edu.pl/


SCOPUS

Biblioteka Główna UJD, Dział Informacji Naukowej i Bibliografii, al. Armii Krajowej 36a, pok. 201

informacjabg@ujd.edu.pl

        tel.: 34 361 48 49

bezpłatne sprawozdanie na temat oceny wstępnej czasopisma lub materiałów konferencyjnych

www.readyforscopus.com