ERASMUS+


PROGRAM ERASMUS+
na lata 2014-2020.

logo programu Erasmus+

Kod Erasmus+ Uczelni (ID Code): PL CZESTOC02

Nr karty ECHE: (2014-2020)  76173-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE, (2021-2027) 101014268

PIC (Participant Identification Code): 949524562

OID (Organisation ID): E10098860


  Jednostka   Koordynator Programu Erasmus+
  Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą   Koordynator Uczelniany - mgr Bartłomiej Kowalik
   b.kowalik@ujd.edu.pl

  Zastępca Koordynatora Uczelnianego

  mgr Illia Kulchikovskyi

  i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

  Wydział Humanistyczny   dr Beata Rusek beata.rusek@ujd.edu.pl
  Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego   dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. UJD a.marzec@ujd.edu.pl
  Wydział Nauk Społecznych   dr Izabela Ziębacz i.ziebacz@ujd.edu.pl
  Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych
  i Technicznych
  dr Sandra Żarska sandra.zarska@doktorant.ujd.edu.pl
  Wydział Prawa i Ekonomii   dr Milena Garwol garwol@ujd.edu.pl
  Wydział Sztuki   sztuki plastyczne
  dr Paweł Delekta p.delekta@ujd.edu.pl
  sztuki muzyczne
  dr Jakub Brawata j.brawata@ujd.edu.pl


  „Re-open EU” – narzędzie interaktywne pozwalające planować podróże po Europie

About JDU

Students Guide in Poland

Materiały informacyjne dla Koordynatorów Wydziałowych programu Erasmus+

Materiały informacyjne dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+