Dział Techniczno-Remontowy


42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8

mgr inż. Agnieszka Małolepsza
stanowisko: kierownik działu
pokój: 404
telefon:34 3784 209
email: a.malolepsza@ujd.edu.pl