Biuro obsługi studentów i doktorantów z niepełnosprawnością


ul. Waszyngtona 4/8 pok. 29
e-mail: pon@ujd.edu.pl

mgr Ewa Kot
stanowisko: specjalista
telefon: 34 3784 304
email: e.kot@ujd.edu.pl

mgr Agata Frącisz
stanowisko: specjalista
telefon: 34 3784 304
email: a.fracisz@ujd.edu.pl

mgr Olga Stawska
stanowisko: specjalista
telefon: 34 3784 304
email: o.stawska@ujd.edu.pl

mgr Andrzej Zembik
stanowisko: specjalista
telefon: 34 3784 304
email: a.zembik@ujd.edu.pl