Aktualności i komunikaty


Remont pomieszczeń Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

Informujemy, że na czas remontu w DNWZ nie są obsługiwane telefony wewnętrzne nr 271 i 272.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


NAWA: PHC Polonium – przedłużenie naboru wniosków

nabór wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium został przedłużony do 21 lipca 2022 r. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne (STA) dla nauczycieli akademickich UJD w ramach projektu ERASMUS+ KA107 2019 - TAJLANDIA

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA107-064556 do Tajlandii w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) i/lub prowadzenia zajęć i podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych (STA z STT).

Liczba mobilności: 2

Nabór zgłoszeń potrwa do dnia 4 lipca 2022 r. (poniedziałek)

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin ST (link)

Wymagane dokumenty – dostępne w portalu pracowniczym:

a) Wniosek o wyjazd

b) Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching”

c) Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching and Training”

Stawki stypendium (link)

Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31/07/2022.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1.w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),

2.w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

WAŻNE: dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364. 


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla pracowników w ramach Programu Erasmus+ do krajów programu- projekt KA103 2020

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ w ramach projektu KA103 nr 2020-1-PL01-KA103-080555 dla pracowników Uniwersytetu. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek).

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

Wymagane dokumenty – dostępne w portalu pracowniczym:

 1. Wniosek: Wniosek o wyjazd - STA , Wniosek o wyjazd - STT
 2. Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA); Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT); Staff mobility agreement for training (STT).

Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT. Pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się zarówno o wyjazdy STA, jak i STT oraz STA z STT.

WAŻNE: pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2023 r.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

 1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),
 2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364.
Rekrutacja na mieszany kurs intensywny (BIP) organizowany przez University of Castilla-La Mancha (Hiszpania) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru dla studentów i doktorantów na udział w mieszanym kursie intensywnym "Discovering the Fascinating World of Nanomaterials" organizowanym przez University of Castilla-La Mancha, Hiszpania.

Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programmes -BIPs) są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń.

Podczas mieszanych programów intensywnych studenci mogą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

Mobilność:a) fizyczna – wyjazd za granicę do kraju uczelni organizatora w celu zrealizowania uzgodnionego programu BIP; minimalna długość pobytu za granicą to 5 dni, a maksymalna to 30, bez uwzględnienia dni na podróż;b) wirtualna (zdalna) – realizacja wirtualnego programu BIP, który przebiega w formie zdalnej wyłącznie poza krajem uczelni organizatora i umożliwia pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się.

Szczegóły kursu:

Tytuł: “Discovering the Fascinating World of Nanomaterials"

Opis kursu - (link)

Uznanie: 3 ECTS

Termin realizacji: semestr letni, 2021/22

 1. Część wirtualna (20.06 – 30.06.2022)
 2. Część wyjazdowa do University of Castilla-La Mancha (04.07 – 08.07.2022)

Kto może wziąć udział?

Udział w naborze mogą wziąć studenci studiów licencjackich i magisterskich UJD na kierunkach Chemistry, Physics, Engineering lub kierunkach pokrewnych.

Rekrutacja potrwa do: 25 maja 2022 r. (środa).

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
dr Agnieszka Dudkiewicz Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych al. Armii Krajowej 13/15 p. nr: 007a.dudkiewicz@ujd.edu.pl

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów i doktorantów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na mieszany kurs intensywny w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022

Stawki stypendium

Wniosek

WAŻNE: Wniosek musi być podpisany przez Koordynatora wydziałowego programu Erasmus+

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 143),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784 271.

mgr Illia Kulchikovskyi,

Częstochowa, 12.05.2022


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne na studia (SMS) i na praktyki (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022, 2022/2023

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) i na praktyki (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w roku akademickim 2021/2022, 2022/2023. 

Rekrutacja na wyjazdy potrwa do: 29 kwietnia 2022 r. (piątek)

Studenci wnioskujący o wyjazd na studia (SMS) lub praktyki (SMP), których długość wynosi co najmniej 3 miesiące uprawnieni są do otrzymania dodatku do kosztów utrzymania w wysokości 1 miesięcznej stawki dla danej grupy krajów.

Wybór zagranicznej instytucji przyjmującej, w których będzie realizowana praktyka, nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERASMUS+.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
  dr Beata Rusek   Koordynator Wydziału Humanistycznego   ul. Zbierskiego 2/4,
  beata.rusek@ujd.edu.pl
  dr Agnieszka Dudkiewicz   Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych   al. Armii Krajowej 13/15 p. nr: 007
  a.dudkiewicz@ujd.edu.pl
  dr Karol Motyl   Koordynator Wydziału Nauk Społecznych   ul. Waszyngtona 4/8, p. 614
  k.motyl@ujd.edu.pl
  mgr Jakub Brawata   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne   ul. Zbierskiego 2/4
  j .brawata@ujd.edu.pl
  mgr Żaneta Wojtala   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne   ul. Dąbrowskiego 14
  z.wojtala@ujd.edu.pl
  dr Paulina Bieś-Srokosz   Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii   ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.28
  p.bies@ujd.edu.pl
  dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. UJD   Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu   al. Armii Krajowej 13/15,
  p. 112
  a.marzec@ujd.edu.pl

Dotyczy studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (pobierających stypendium socjalne): istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na wyjazd z budżetu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Studenci, którzy są uprawnieni do stypendium socjalnego w momencie rekrutacji mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w równowartości 200 EUR na każdy miesiąc praktyk, zgodnie z ogólnymi zasadami dofinansowania Erasmus+ na dany rok akademicki, w ramach okresu objętego umową finansową. Prosimy więc uprzejmie o zasygnalizowanie czy zamierzacie Państwo wnioskować o ww. dodatkowe środki na etapie składania wniosku w DNWZ. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów i doktorantów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022, 2022/2023

Stawki miesięczne stypendium na studia (SMS) i na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+, z umowy nr 2020-1-PL01-KA103-080555

Wykaz uczelni partnerskich w programie ERASMUS+

Wniosek na studia (SMS)

Wniosek na praktykę (SMP)

WAŻNE: Wniosek musi być podpisany przez Koordynatora wydziałowego programu Erasmus+

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 143),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784 271.

Częstochowa, 06.04.2022


PHC Polonium – otwarty nabór wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium, których celem jest wspieranie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres 12 lub 24 miesięcy, w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 a 31 grudnia 2024. Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez francuskich partnerów do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji. Nabór wniosków w systemie teleinformatycznym NAWA link potrwa do 30 czerwca 2022 roku.

Zaproszenie do składania wniosków – link

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą (b.kowalik@ujd.edu.pl), ponieważ Wnioskodawcą w programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec lub nauczyciel akademicki.

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, 8.04.2022


Granty interwencyjne NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Granty interwencyjne NAWA, którego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania.

Ze względu na specyfikę programu, wnioski naukowców oceniane są na bieżąco. Nabór wniosków w trzeciej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA został podzielony na dwie rundy. Pierwsza z nich rozpoczyna się 28 marca2022 r. i potrwa do 30 czerwca br. Druga runda potrwa od 1 września do 15 listopada 2022 r.

Budżet trzeciej edycji programu to 5 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść do 300 tys. zł. Koszty kwalifikowalne: 1) Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w Projekcie; 2) Koszty podróży i utrzymania – poniesione w związku z realizacją Projektu; 3) Koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym (np. w zakresie biobankowania, symulacji komputerowych, modelowania, analiz laboratoryjnych, pozyskania danych i materiałów, zdjęć lotniczych i satelitarnych), itp.; 4) Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu.

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim w systemie teleinformatycznym NAWA – link

Ogłoszenie o naborze – link

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wnioskowaniem w konkursie, to prosimy o kontakt z Dziekanem swojego Wydziału. Dziekanów prosimy o dokonanie wstępnej oceny propozycji oraz przekazanie zatwierdzonych działań do DNWZ (b.kowalik@ujd.edu.pl), ponieważ przed złożeniem wniosku/-ów do NAWA konieczne jest uzyskanie zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD. Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Uczelnia: 3. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, 7.04.2022


Program Profesura NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do udziału w konkursie Profesura NAWA, którego celem jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy z nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych.

Program skierowany jest do instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki – to bezpośrednio one składają wniosek. Uczelnie i instytuty mogą zatrudnić najlepszych zagranicznych naukowców, którzy poprowadzą projekty odpowiadające na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej. Stworzenie zespołu badawczego pod kierownictwem światowej klasy naukowca jest niepowtarzalną szansą na wykorzystanie i rozwinięcie potencjału naukowego instytucji zatrudniającej, zaprezentowanie własnych osiągnięć i zwiększenie rozpoznawalności międzynarodowej. Program daje możliwość zatrudnienia Wizytującego Naukowca na okres od 3 do 4 lat. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 lutego 2023 r. i nie później niż 1 października 2023 r. Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Wizytującego Naukowca, dla członków Grupy Projektowej, a także dla Osoby Zapraszającej, dodatek mobilnościowy dla Wizytującego Naukowca oraz koszty adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego.

Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków. Poszczególny Wizytujący Naukowiec może występować tylko w jednym wniosku złożonym w danym naborze. Kwota dofinansowania pojedynczego projektu, przy założeniu, że będzie trwał on 48 miesięcy, może wynieść nawet 3 103 600,00 zł. Podkreślić jednak należy, iż Agencja finansuje 80% kosztów Projektu. Pozostałe 20% stanowi wkład własny wnioskodawcy tj. instytucji składającej wniosek.

Istotnym elementem Programu jest Komponent badawczy – grant startowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, przeznaczony na realizację badań naukowych o charakterze badań podstawowych w pierwszych 18 miesiącach realizacji projektu.

Wnioski w programie przyjmowane są do 23 maja 2022 roku, wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA – link do systemu. Wniosek należy sporządzić w języku angielskim, chyba że w poszczególnych polach wniosku określono inaczej.

Ogłoszenie o naborze oraz pozostałe dokumenty znajdują się pod linkiem.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wnioskowaniem w konkursie, to prosimy o kontakt z Dziekanem swojego Wydziału. Dziekanów prosimy o dokonanie wstępnej oceny propozycji oraz przekazanie zatwierdzonych działań do DNWZ (b.kowalik@ujd.edu.pl), ponieważ przed złożeniem wniosku/-ów do NAWA konieczne jest uzyskanie zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.

Częstochowa, dn. 30.03.2022


Program Bekker NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w tegorocznej edycji programu Bekker NAWA, którego celem jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2023 r., a najpóźniej 1 października 2023 r. Beneficjenci poza stypendium otrzymają również dodatek moblinościowy oraz dodatek na członków rodziny. Finansowanie wyjazdu członków rodziny (zarówno koszty utrzymania jak i dodatek mobilnościowy) jest możliwe wyłącznie w przypadku ich wyjazdu do ośrodka goszczącego, trwającego co najmniej 30 dni bez przerw.

Nabór wniosków w tegorocznej edycji prowadzony jest w terminie do 10 maja 2022 r. Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA – link do systemu. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, z wyjątkiem części III. Załączniki do wniosku mogą być sporządzone w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego.

Dlaczego warto wziąć udział w programie? – link do strony NAWA

Ogłoszenie o naborze – link do strony NAWA

Częstochowa, 30.03.2022


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne (STA) dla pracowników UJD w ramach programu ERASMUS+ KA107 2020

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA107-081103 do Japonii w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA).

Liczba mobilności: 1

Uczelnie partnerskie:

- Rikkyo University,

- Wakayama University.

Współpraca w dziedzinie Chemistry 0531

Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 8 kwietnia 2022 r. (piątek)

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin ST  (link)

Dokumenty:

a) Wniosek o wyjazd  (link)

b) Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching”  (link)

c) Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching and Training”  (link)

d) Stawki stypendium (link)

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31/07/2023.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1.w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),

2.w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

WAŻNE: dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364. 


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne (STT) dla pracowników UJD w ramach programu ERASMUS+ KA107 2019

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA107-064556 do Japonii w celu szkoleniowym (STT).

Liczba mobilności: 1

Uczelnie partnerskie: 

- Rikkyo University,

- Wakayama University.

Współpraca w dziedzinie Chemistry 0531

Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 8 kwietnia 2022 r. (piątek)

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin ST  (link)

Dokumenty:

a) Wniosek o wyjazd  (link)

b) Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Training”  (link)

d) Stawki stypendium (link)

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31/07/2022.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1.w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),

2.w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

WAŻNE: dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364.Welcome days for Erasmus students

On 21.03 and 25.03.2022r. Erasmus Students' Club organisation invites foreign students coming to our University under the Erasmus+ programme to the "Welcome Days".

Program of the event:

21.03.2022r.

MEETING PLACE - Street: Waszyngtona 4/8, main entrance of UJD

Time: 12.00 pm

12.00 - 14.00: guided tours of the university and its surroundings for students

25.03.2022r.

MEETING PLACE - Street: Waszyngtona 4/8, main entrance of UJD

Time: 16.00 pm

16.00 - 17.00: students' guided tour of the city

17.00 - 19.00: integration meeting

Dni powitalne „Welcome Days” dla studentów Erasmusa

W dniach 21.03 i 25.03.2022r. Studenckie Koło Międzywydziałowe Erasmus Students’ Club serdecznie zaprasza zagranicznych studentów przyjeżdżających na nasz Uniwersytet w ramach programu Erasmus+ na dni powitalne „Welcome Days”.

Program wydarzenia:

21.03.2022r.

MIEJSCE SPOTKANIA - ul. Waszyngtona 4/8, wejście główne UJD

Godzina: 12.00

12.00 – 14.00: oprowadzenie studentów po uczelni i jej okolicach

25.03.2022r.

MIEJSCE SPOTKANIA - ul. Waszyngtona 4/8, wejście główne UJD

Godzina: 16.00

16.00 – 17.00: oprowadzenie studentów po mieście

17.00 – 19.00: spotkanie integracyjne


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla pracowników w ramach Programu Erasmus+ w ramach projektu KA103 2019

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na wyjazdy stypendialne Erasmus+ w ramach projektu KA103 nr 2019-1-PL01-KA103-063677 dla pracowników Uniwersytetu. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 16 marca 2022 (środa).

WAŻNE: możliwość realizacji potencjalnych mobilności zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i geopolitycznej w danym okresie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty dotyczące wymiany międzynarodowej na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Uniwersytetu oraz o pozostawanie w kontakcie z koordynatorem E+.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

- Współpraca międzynarodowa / Erasmus+ (link)

- Wykaz uczelni partnerskich → Uczelnie Partnerskie (link)

- Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin wymiany ST  (link)

Wymagane dokumenty:

a) WniosekWniosek o wyjazd - STA 

b) UmowaStaff mobility agreement for teaching (STA)Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT)

WAŻNE: pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2022 r.

Dotychczasowe wyjazdy/przyznane mobilności z projektu E+ KA103 2019 będą brane pod uwagę przy kwalifikacji wniosków. Wnioski osób, które po raz pierwszy aplikują o wyjazdy z projektu 2019 będą traktowane priorytetowo.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364. 


Przedłużenie rekrutacji na mieszany kurs intensywny (BIP) organizowany przez University of Almeria (Hiszpania)

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o przedłużeniu naboru dla studentów i doktorantów na udział w mieszanym kursie intensywnym "Sustainable Biotechnology Entrepreneurship: Microalgae & Human Food" organizowanym przez University of Almeria, Hiszpania w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

do dnia:

- 4 marca 2022 r. (piątek)

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Rekrutacja na mieszany kurs intensywny (BIP) organizowany przez University of Almeria (Hiszpania)

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru dla studentów i doktorantów na udział w mieszanym kursie intensywnym "Sustainable Biotechnology Entrepreneurship: Microalgae & Human Food" organizowanym przez University of Almeria, Hiszpania w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programmes - BIPs) są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń.

Podczas mieszanych programów intensywnych studenci mogą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

Mobilność:a) fizyczna – wyjazd za granicę do kraju uczelni organizatora w celu zrealizowania uzgodnionego programu BIP; minimalna długość pobytu za granicą to 5 dni, a maksymalna to 30, bez uwzględnienia dni na podróż;

b) wirtualna (zdalna) – realizacja wirtualnego programu BIP, który przebiega w formie zdalnej wyłącznie poza krajem uczelni organizatora i umożliwia pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się.

Szczegóły kursu:

Tytuł: “Sustainable Biotechnology Entrepreneurship: Microalgae & Human Food"

Opis kursu – (link)

Uznanie: 3 ECTS

Termin realizacji: semestr letni, 2021/22

 1. Część wirtualna (10.03 – 11.06.2022): - udział w dwóch 60-minutowych spotkaniach online, w marcu i w czerwcu;- udział w czterech sesjach mentoringu online (do ogłoszenia w zależności od dostępności mentora i zespołu); - praca online w kontekście Celu 2 Zrównoważonego Rozwoju, „Zero Hunger”: położenie kresu głodowi, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa.
 2. Część wyjazdowa do University of Almeria (20.07 – 29.07.2022)

Kto może wziąć udział?

Udział w naborze mogą wziąć studenci i doktoranci UJD na kierunkach pokrewnych z Chemical Engineering, Business, Law, Food technology, Biotechnology.

Rekrutacja potrwa do: 4 marca 2022 r. (piątek).

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
dr Agnieszka Dudkiewicz Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych al. Armii Krajowej 13/15 p. nr: 007
a.dudkiewicz@ujd.edu.pl
dr Paulina Bieś-Srokosz Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.28
p.bies@ujd.edu.pl

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów i doktorantów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na mieszany kurs intensywny w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022

Stawki stypendium

Wniosek

WAŻNE: Wniosek musi być podpisany przez Koordynatora wydziałowego programu Erasmus+

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 143),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784 271.

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Częstochowa, 14.02.2022


Erasmus+ KA171-2022 - zaproszenie do współredagowania wniosku

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o możliwości współredagowania ogólnouczelnianego wniosku Erasmus+ w ramach Akcji 1. dot. międzynarodowej mobilności studentów i pracowników obejmującej państwa trzecie niestowarzyszone z Programem na całym świecie (z wyjątkiem regionów 13 i 14). Wymianą mogą być objęci zarówno przedstawiciele beneficjenta, jak i zgłoszonych uprzednio we wniosku instytucji partnerskich, jednak to beneficjent konkursu, czyli uczelnia polska, finansuje wyjazdy z oraz przyjazdy do UJD.

Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem zostały pogrupowane według instrumentów działań zewnętrznych UE, tj. Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR – „Globalny wymiar Europy”) oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) – Podręcznik po programie Erasmus+ 2022, str. 35. Link

Kierunki mobilności w ramach uprawnionych działań w zakresie mobilności: w przypadku projektów mobilności wspieranych z funduszy polityki zewnętrznej: między państwami członkowskimi UE lub państwami trzecimi stowarzyszonymi z Programem a państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem (z wyłączeniem regionów 13 i 14).

Uprawnione działania: mobilność studentów w celu studiowania, mobilność studentów w celu odbycia praktyki, mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu.

Szczegóły dot. mobilności studentów/doktorantów w celu studiowania i/lub odbycia praktyki – link, str. 56 – 59

Szczegóły dot. mobilności pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i/lub szkolenia – link, str. 60 - 62

Jeśli posiadacie Państwo kontakty w uczelniach lub w innych instytucjach znajdujących się w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem i bylibyście Państwo zainteresowani współtworzeniem ogólnouczelnianego wniosku konkursowego, to prosimy o zasygnalizowanie dziekanowi macierzystego wydziału chęci współredagowania wniosku. Część wniosku konkursowego, która dotyczy współpracy z danym ośrodkiem będziecie Państwo musieli opracować sami, będąc w kontakcie z przedstawicielami zagranicznej instytucji/organizacji. Wniosek konkursowy wypełniany jest w języku polskim. W załączeniu przesyłam wymagane pola, dla każdej zagranicznej uczelni/instytucji odrębnie – załącznik „Treść wniosku KA171” - link. Prosimy, aby przygotowane przez Państwa opisy były krótkie i zwięzłe, ponieważ – w przypadku wpłynięcia do DNWZ dużej liczby zgłoszeń dla danego kraju – będziemy musieli ograniczyć ilość materiału. Ważne: prosimy, aby przygotowując materiały skupić się na precyzyjnym opisie działań i organizacji mobilności z punktu widzenia instytucji partnerskich. Informacje o zasadach i procedurach funkcjonujących w UJD zostaną uzupełnione przez pracowników DNWZ.

Dziekanów wydziałów prosimy o dokonanie wstępnej oceny propozycji działań przed złożeniem ich do DNWZ w terminie do 7 lutego br. (poniedziałek). Zgłoszenie przez dziekana propozycji współpracy międzynarodowej do wniosku uczelnianego KA171 będzie oznaczało zgodę na zaangażowanie koordynatora wydziałowego E+ lub pełnomocnika dziekana ds. współpracy z zagranicą lub innej wyznaczonej przez dziekana osoby do współrealizowania wraz z DNWZ współpracy (pozyskania partnerów, korespondencji w sprawie uzgodnień merytorycznych i mobilnościowych) w przypadku pozyskania środków z Narodowej Agencji.

Dodatkowo, w załączeniu przesyłam dane zagranicznych uczelni, które przesłały do nas wstępne propozycje współpracy w ramach E+ KA171 (załącznik „Propozycje współpracy” link).

Informujemy, że wszystkie propozycje działań, które wpłyną do DNWZ, zostaną poddane weryfikacji przez pracowników DNWZ. W przypadku stwierdzenia dużych braków w dokumentacji złożone wnioski mogą zostać odrzucone.

Po zakończeniu niniejszego naboru przedstawiciele DNWZ prześlą do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ ogólnouczelniany wniosek. Instytucja szkolnictwa wyższego może złożyć wniosek tylko raz w ramach tej samej rundy selekcyjnej w odniesieniu do projektu mobilności jako indywidualna instytucja szkolnictwa wyższego. W przypadku uzyskania zgody na realizację projektu przez UJD osoby współtworzące wniosek konkursowy będą traktowane priorytetowo w naborach na poszczególne wyjazdy.

Mobilność studentów i pracowników jest realizowana w oparciu o umowy międzyinstytucjonalne pomiędzy UJD, a zagranicznymi ośrodkami znajdującymi się w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem. Zaleca się, aby uczelnie wyższe z krajów UE i z krajów partnerskich podpisały umowy, kiedy zostaną im przyznane fundusze na projekt wymiany. Podpisanie umowy musi nastąpić przed rozpoczęciem wymiany.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorami E+: Bartłomiej Kowalik, b.kowalik@ujd.edu.pl +48 34 37 84 364; Illia Kulchikovskyi, i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl, +48 34 3784 271.


Dear Erasmus Students,

We would like to invite you to attend 3 online lectures related to Polish history, traditions, culture and customs that will be organized by JDU Erasmus Student Club on 27.01 (Thursday).

It will be a great opportunity for all of you to get familiar with Polish history, traditions, culture and customs during online lectures with our local students, members of JDU Erasmus Student Club.

The online lectures will take place on 27.01 (Thursday), starting at 17:00 pm in Zoom platform.

Please find below more information about mentioned online lectures:

 • Date: 27.01.2022 (Thursday);
 • 1st lecture will be about Polish history and will start at 17:00 pm;
 • 2nd lecture will be about Polish culture and will start at 18:00 pm;
 • 3rd lecture will be about Polish traditions and customs and will start at 19:00 pm;
 • between lectures there will be a 15 minute break.

Members of JDU Erasmus Student Club are looking forward to meeting all of you in online lectures.


Przedłużenie rekrutacji na wyjazdy stypendialne na praktyki (SMP) dla studentów i doktorantów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o przedłużeniu naboru na wyjazdy stypendialne na praktyki (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 do dnia:

- 13 lutego 2022 r. (niedziela) na praktyki (SMP);

Więcej informacji na temat naboru znajdują się w zakładce "aktualności i komunikaty", ogłoszenie pod nazwą "Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022".

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Do 28 lutego br. trwa nabór wniosków do konkursu o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie, który Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje wraz z Francuską Akademią Nauk. Nagroda jest współfinansowana przez FNP i Fundację im. Zygmunta Zaleskiego.

Celem nagrody, ustanowionej w 2019 r., jest podkreślenie korzyści płynących z polsko-francuskiej współpracy naukowej. W tym roku zostanie ona przyznana już po raz drugi parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania dla ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniają się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Nagroda przyznawana jest na podstawie nominacji, w tym autonominacji. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy i badaczek reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu. Laureatów nagrody wybierze polsko-francuskie Jury powołane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z ZagranicąPrzedłużenie rekrutacji na wyjazdy stypendialne STA (Staff Mobility for Teaching) dla pracowników UJD w ramach programu ERASMUS+ KA 107 2019 - Nepal

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o przedłużeniu naboru na wyjazdy stypendialne pracowników (STA) w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA107-064556 do Nepalu do dnia 28 stycznia 2022 (piątek). Więcej informacji na temat naboru znajduje się w poniższym komunikacie.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne na studia (SMS) dla studentów i doktorantów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2021/2022.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa do: 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek)

Wybór zagranicznej instytucji przyjmującej, w których będzie realizowana praktyka, nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERASMUS+.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
  dr Beata Rusek   Koordynator Wydziału Humanistycznego   ul. Zbierskiego 2/4, p. 4.08
  konsultacje w czwartki
  (godz: 9:45 - 11:15)
  beata.rusek@ujd.edu.pl
  dr Joanna Świątek-Prokop   Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych   al. Armii Krajowej 13/15,
  j.prokop@ujd.edu.pl
  dr Karol Motyl   Koordynator Wydziału Nauk Społecznych  ul. Waszyngtona 4/8, p. 614
  k.motyl@ujd.edu.pl
  mgr Jakub Brawata   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne   ul. Zbierskiego 2/4
  j.brawata@ujd.edu.pl
  mgr Żaneta Wojtala   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne   ul. Dąbrowskiego 14
  z.wojtala@ujd.edu.pl
  dr Paulina Bieś-Srokosz   Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii   ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.28
  p.bies@ujd.edu.pl
  dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. UJD   Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu   al. Armii Krajowej 13/15,
  p. 112
  a.marzec@ujd.edu.pl

Dotyczy studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (pobierających stypendium socjalne): istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na wyjazd z budżetu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Studenci, którzy są uprawnieni do stypendium socjalnego w momencie rekrutacji mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w równowartości 200 EUR na każdy miesiąc praktyk, zgodnie z ogólnymi zasadami dofinansowania Erasmus+ na dany rok akademicki, w ramach okresu objętego umową finansową. Prosimy więc uprzejmie o zasygnalizowanie czy zamierzacie Państwo wnioskować o ww. dodatkowe środki na etapie składania wniosku w DNWZ. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022

Stawki miesięczne stypendium na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+, z umowy nr 2020-1-PL01-KA103-080555

Wykaz uczelni partnerskich w programie ERASMUS+

Wniosek

WAŻNE: Wniosek musi być podpisany przez Koordynatora wydziałowego programu Erasmus+

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 143),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784 271.

mgr Illia Kulchikovskyi,

Częstochowa, 03.01.2022


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla nauczycieli akademickich w ramach programu ERASMUS+ KA107 2019 - NEPAL

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA107-064556 do Nepalu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i/lub prowadzenia zajęć i podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych. Nabór zgłoszeń potrwa do dnia 12 stycznia 2022 (środa).

Liczba mobilności: 2

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów  link do regulaminu

Dokumenty:

1) wniosek o wyjazd ( link)

2) mobility agreement – staff mobility for teaching ( link)

3) mobility agreement – staff mobility for teaching and training ( link)

d) stawki stypendialne ( link)

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31/07/2022.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1.w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116,

2.w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skany podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 343784364.

mgr Bartłomiej Kowalik 

Częstochowa, 30.12.2021


Przedłużenie rekrutacji na wyjazdy stypendialne dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o przedłużeniu naboru na wyjazdy stypendialne dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 do dnia:

- 30 listopada 2021 r. (wtorek) na studia (SMS);

- 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) na praktyki (SMP);

Więcej informacji na temat naboru znajduje się w zakładce "aktualności i komunikaty", ogłoszenie pod nazwą " Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022".

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Program Partnerstwa Strategiczne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Partnerstwa Strategiczne, którego głównym celem jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych.

Celami szczegółowymi są:

1) wdrożenie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami zagranicznymi w celu wypracowania i rozwoju długofalowych, systemowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia;

2) budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz najlepszych praktyk będących przedmiotem Projektu.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi maksymalnie 2 000 000 zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 13 stycznia 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa) w systemie teleinformatycznym NAWA – link do systemu.

Link do ogłoszenia o naborze

Bartłomiej Kowalik

Częstochowa, dn. 4.11.2021 r.


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla pracowników w ramach programu Erasmus+ do krajów programu- projekt KA103 2019

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ w ramach projektu KA103 nr 2019-1-PL01-KA103-063677 dla pracowników Uniwersytetu. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 4 listopada 2021 (czwartek).

WAŻNE: możliwość realizacji potencjalnych mobilności zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w danym okresie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty dotyczące wymiany międzynarodowej na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Uniwersytetu oraz o pozostawanie w kontakcie z koordynatorem Erasmus+.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

- Współpraca międzynarodowa -  link do zakładki Erasmus+

- Wykaz uczelni partnerskich -  link do wykazu

- Regulamin kwalifikacji i wyjazdów -  link do regulaminu

Wymagane dokumenty:

a) Wniosekzałącznik wniosek o wyjazd STAzałącznik wniosek o wyjazd STT

b) Umowazałącznik staff mobility agreement for teaching (STA)załącznik staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT)załącznik staff mobility agreement for training (STT) .

Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT. Pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się zarówno o wyjazdy STA, jak i STT oraz STA z STT.

WAŻNE: pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2022 r.

Dotychczasowe wyjazdy/przyznane mobilności z projektu E+ KA103 2019 będą brane pod uwagę przy kwalifikacji wniosków. Wnioski osób, które po raz pierwszy aplikują o wyjazdy z projektu 2019 będą traktowane priorytetowo.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364.


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) i na praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w roku akademickim 2021/2022. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do:

- 30 listopada 2021 r. (wtorek) na studia (SMS);

- 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) na praktyki (SMP);

Studenci wnioskujący o wyjazd na studia (SMS) lub praktykę (SMP), których długość wynosi co najmniej 3 miesiące uprawnieni są do otrzymania dodatku do kosztów utrzymania w wysokości 1 miesięcznej stawki dla danej grupy krajów.

Wybór zagranicznej instytucji przyjmującej, w których będzie realizowana praktyka, nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERASMUS+.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
  dr Beata Rusek   Koordynator Wydziału Humanistycznego   ul. Zbierskiego 2/4, p. 4.08
  konsultacje w czwartki
  (godz: 9:45 - 11:15)
  beata.rusek@ujd.edu.pl
  dr Joanna Świątek-Prokop   Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych   al. Armii Krajowej 13/15,
  j.prokop@ujd.edu.pl
  dr Karol Motyl   Koordynator Wydziału Nauk Społecznych   ul. Waszyngtona 4/8, p. 614
  k.motyl@ujd.edu.pl
  mgr Jakub Brawata   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne   ul. Zbierskiego 2/4
  j.brawata@ujd.edu.pl
  mgr Żaneta Wojtala   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne   ul. Dąbrowskiego 14
  z.wojtala@ujd.edu.pl
  dr Paulina Bieś-Srokosz   Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii   ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.28
  p.bies@ujd.edu.pl
  dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. UJD   Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu   al. Armii Krajowej 13/15,
  p. 112
  a.marzec@ujd.edu.pl

Na praktykę można wyjechać do organizacji publicznej lub prywatnej działającej na rynku pracy lub w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży (np. uczelnia, jednostka administracji państwowej, muzeum, biblioteka, szpital itp.) znajdującej się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Zachęcamy Państwa również do regularnego przeglądania ofert praktyk w międzynarodowych instytucjach na stronie internetowej - https://erasmusintern.org/

Dotyczy studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (pobierających stypendium socjalne): istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na wyjazd z budżetu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Studenci, którzy są uprawnieni do stypendium socjalnego w momencie rekrutacji mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w równowartości 200 EUR na każdy miesiąc praktyk, zgodnie z ogólnymi zasadami dofinansowania Erasmus+ na dany rok akademicki, w ramach okresu objętego umową finansową. Prosimy więc uprzejmie o zasygnalizowanie czy zamierzacie Państwo wnioskować o ww. dodatkowe środki na etapie składania wniosku w DNWZ. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022

Stawki miesięczne stypendium na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+, z umowy nr 2019-1-PL01-KA103-063677

Stawki miesięczne stypendium na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+, z umowy nr 2020-1-PL01-KA103-080555

Wykaz uczelni partnerskich w programie ERASMUS+

Wniosek

WAŻNE: Wniosek musi być podpisany przez Koordynatora wydziałowego programu Erasmus+

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 143),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784 271.

Kontakt: mgr Illia Kulchikovskyi (i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 143), tel. 34 3784 271.

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Nabór do Programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2022/23 otwarty!

NAWA zaprasza studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA

W ramach Programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców realizujemy wymianę akademicką w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Zachęcamy do korzystania z krótszych lub dłuższych wyjazdów w zależności od zapisów w umowie. Celem programu jest nawiązanie jak też pogłębienie współpracy akademickiej, odbycie studiów częściowych czy nauka języka. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami, znajdującymi się w zakładkach poszczególnych krajów.– link do ogłoszenia.

Nabór wniosków (wyłącznie drogą elektroniczną) trwa do 20 grudnia 2021 r., godz. 15:00 czasu polskiego.

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Oferta stypendialna Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2022/2023 skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni 

link do oferty

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Welcome to Poland

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do programu Welcome to Poland, którego celem jest podniesienie jakości obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej, a także promowanie postaw otwartości i tolerancji oraz ułatwienie integracji studentów zagranicznych nie tylko ze społecznością akademicką, ale i lokalną. Katalog działań i informacje dla wnioskodawców znajdują się na stronie Narodowej Agencji – link do ogłoszenia.

Kwoty finansowania pojedynczego projektu wynoszą od 100 do 400 tys. PLN. W sumie w tegorocznej edycji programu Welcome to Poland na finansowanie projektów przeznaczono aż 10 mln PLN. Wnioski o finansowanie projektów należy złożyć do 10 listopada 2021 roku, godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa) w systemie teleinformatycznym NAWA (link). Projekty powinny być zrealizowane między 1 maja 2022 roku a 30 kwietnia 2023 rokuWelcome to Poland – ulotka (link)

W razie jakichkolwiek pytań w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z dziekanem danego wydziału.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Przedłużenie rekrutacji na wyjazdy stypendialne STA dla pracowników UJD w ramach programu ERASMUS+ KA 107 2020 - UKRAINA

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o przedłużeniu naboru na wyjazdy stypendialne pracowników (STA) w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA107-081103 na Ukrainę do dnia 4 października 2021 (poniedziałek). Więcej informacji na temat naboru znajduje się w poniższym komunikacie.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do programu Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia, którego celem jest zwiększenie wśród zagranicznych studentów i doktorantów zainteresowania ofertą kształcenia w naszym kraju, wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów na polskich uczelniach, a także poszerzenie oferty programów kształcenia, w tym tych prowadzonych w formie hybrydowej lub zdalnej. W ramach programu SPINAKER wspierane są m.in. działania takie jak tworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, a także adaptowanie już istniejących form kształcenia pod kątem ich umiędzynarodowienia. Do tego ubiegające się jednostki mogą uzyskać środki finansowe np. na przygotowanie kadry dydaktycznej, rekrutację uczestników czy stworzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia - od 30 do 150 godzin - przeznaczonego dla studentów czy doktorantów z zagranicy.

Kwoty dofinansowania pojedynczego projektu wynoszą od 100 tys. zł do 800 tys. zł. Nabór wniosków będzie prowadzony do 30 listopada 2021 w systemie teleinformatycznym NAWA – link do systemu. Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Więcej informacji o programie – link

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla podróżujących

Osoby planujące podróż i pobyt za granicą proszone są o zapoznanie się z najnowszymi komunikatami:

Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie państw azjatyckich i Australii

Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie przygotowania do podroży i zakresu działania Konsula

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą - otwarty nabór wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Ukrainą w ramach wymiany bilateralnej naukowców. Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary: komputerowe i nowe technologie produkcyjne (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.); zarządzanie energią i efektywność energetyczna; ekologia i zarządzanie środowiskiem; nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka; nowe substancje i materiały; nauki społeczne i humanistyczne; technologie obronne.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich partnerów do NAWA. Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

Wnioski należy składać w terminie do 28 października 2021 r. do godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA.

Szczegółowe informacje_link

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą – b.kowalik@ujd.edu.pl, ponieważ Wnioskodawcą w programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec lub nauczyciel akademicki.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne STA dla pracowników UJD w ramach programu ERASMUS+ KA107 2020 – UKRAINA

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA107-081103 na Ukrainę w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) i/lub prowadzenia zajęć i podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych (STA z STT).

Liczba wyjazdów: maks. 4

Zasady kwalifikacji  (link)

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+  (link)

Wymiana w ramach KA107 może być realizowana wyłącznie z uczelniami z krajów partnerskich, wymienionymi w umowie finansowej pomiędzy UJD a Narodową Agencją Erasmus+, z którymi zostały podpisane międzyinstytucjonalne umowy o współpracy, przewidujące ww. rodzaje mobilności. Uczelnie wpisane do umowy KA107 2020:

 • E10034998 – STATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION "UNIVERSITY OF EDUCATIONAL MANAGEMENT",
 • E10142066 – LESYA UKRAINKA EASTERN EUROPEAN NATIONAL UNIVERSITY,
 • E10167746 – SUMY MAKARENKO STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY,
 • E10119405 – TERNOPIL VOLODYMYR HNATIUK NATIONALPEDAGOGICAL UNIVERSITY,
 • E10114132 – ZAPORIZHZHYA NARIONAL UNIVERSITY,
 • E10054047 – LVIV STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE NAMED AFTER IVAN
 • BOBERSKIJ,
 • E10095682 – PETRO MOHYLA BLACK SEA NATIONAL UNIVERSITY,
 • E10202530 – PAVLO TYCHYNA UMAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY,
 • E10137332 – IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV. 
 • Przed realizacją mobilności istnieje konieczność podpisania umowy międzyinstytucjonalnej z danym ośrodkiem.

  WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 2023-07-31.

  Dokumenty:

  a) Wniosek o wyjazd  (link)

  b) Umowa  Staff mobility agreement for teaching (STA)Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT).

  Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 17 września 2021 r. (piątek)

  Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

  1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),

  2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

  WAŻNE: dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

  Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364. 

  W ramach niniejszego projektu mamy również możliwość przyjęcia w UJD 4 nauczycieli akademickich, celem poprowadzenia zajęć dla studentów UJD. Kandydatów na przyjazd do UJD proszę zgłaszać drogą mailową na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

  Częstochowa, dn. 06.09.2021


Wymogi dotyczące przekazywania do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą dokumentów z danymi wrażliwymi

Dokumenty można składać w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, jak również w formie elektronicznej. Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać telefonicznie pracownikowi Działu prowadzącemu sprawę.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne (ST) dla pracowników w ramach programu ERASMUS+KA103 do krajów programu

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ w ramach projektu KA103 nr 2019-1-PL01-KA103-063677 dla pracowników UJD. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 9 lipca 2021 (piątek).

WAŻNE: Możliwość realizacji potencjalnych mobilności zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w danym czasie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty dot. wymiany międzynarodowej na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Uniwersytetu oraz o pozostawanie w kontakcie z koordynatorem E+.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek: Wniosek o wyjazd - STA , Wniosek o wyjazd - STT
 2. Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA); Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT); Staff mobility agreement for training (STT).

Uwaga: Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT. Pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się zarówno o wyjazdy STA, jak i STA, STA z STT.

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2022 r.

Dotychczasowe wyjazdy/przyznane mobilności z projektu E+ KA103 2019 będą brane pod uwagę przy kwalifikacji wniosków. Wnioski osób, które po raz pierwszy aplikują o wyjazdy z projektu 2019 będą traktowane priorytetowo.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

 1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),
 2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

WAŻNE: dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364. 


Nowe zarządzenia w sprawie podróży służbowych i wizyt cudzoziemców w UJD

Z dniem 28 czerwca 2021 r. weszły w życie dwa nowe zarządzenia Rektora:

Osoby wyjeżdżające za granicę prosimy o składanie do Kasy UJD wniosku wg nowego wzor

Pozostałe informacje dotyczące wymiany akademickiej znajdują się w zakładce Umiędzynarodowienie

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Studenci z Malty na praktyce w UJD i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie

Zakład Pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu gości 14 studentów z Malta College of Arts, Science & Technology (MCAST) w ramach programu Erasmus+. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu Zastępcy Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, mgra Illii Kulchikovskiego, Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa, mgr Adrianny Kosior-Lary, Pełnomocnika Dziekana ds. kierunku, mgr Magdaleny Korsak-Sabino Belo oraz Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus +, prof. Arkadiusza Marca. Głównym celem wymiany akademickiej jest realizacja przez studentów z Malty dwumiesięcznych praktyk zawodowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie, szpitalu partnerskim UJD, na podstawie umowy zawartej przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

21 czerwca na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbyło się spotkanie organizacyjne władz Wydziału ze studentami, podczas którego uzyskali niezbędne informacje organizacyjne oraz zapoznali się z zasadami odbycia praktyk zawodowych.

Liczymy, że to wstęp do dalszego rozwoju współpracy między naszymi uczelniami w ramach programu Erasmus+, który zaowocuje regularną wymianą grup studentów i pracowników obu uczelni z kierunku pielęgniarstwo a także z innych kierunków studiów UJD.

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Erasmus Without Paper (EWP) – Online Learning Agreement (OLA) – cyfrowy Erasmus+

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą wspólnie z Zespołem Systemów Informatycznych i Obsługi Dydaktyki zakończył ponad 2-miesięczny etap wdrażania cyfryzacji Programu Erasmus+ w oparciu o program USOS BWZ. Kolejne miesiące zostaną poświęcone testowaniu wprowadzonych rozwiązań informatycznych na poziomie obsługi centralnej i wydziałowej.

Cyfryzacja programu to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej. Porzucenie papieru sprawi, że na zagraniczne studia i staże/praktyki wyjedzie jeszcze więcej studentów. W nowej edycji programu Erasmus+ na lata 2021-2027 obowiązkowy staje się elektroniczny obieg dokumentów. W uczelniach połączonych siecią EWP szczegóły umowy o współpracy międzynarodowej będą zapisywane w formie elektronicznej przez jednego z partnerów, a później wysyłane do drugiego. Studenci będą rekrutowani na wyjazd w lokalnym systemie, ale lista nominowanych będzie przekazywana bezpośrednio przez sieć EWP do systemu uczelni przyjmującej. Uzgodnienie zmian odbędzie się elektronicznie.

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement, LA) będzie tworzone lokalnie przez studenta i koordynatora z uczelni wysyłającej. Po zatwierdzeniu dokument trafi przez sieć EWP do koordynatora z uczelni przyjmującej. Uzgadnianie zmian odbędzie się w ten sam sposób. Gdy wszystkie strony zaakceptują listę przedmiotów, LA w uczelni przyjmującej będzie podstawą zapisania studenta na zajęcia, a w wysyłającej umożliwi ostateczne rozliczenie go z wymagań. Uczelnia przyjmująca poinformuje wysyłającą o dokładnej dacie przyjazdu i wyjazdu studenta, co będzie podstawą wyliczenia dokładnej kwoty stypendium. Po zakończeniu mobilności student wraca do domu, nie czekając na papierowe dokumenty. Uczelnia przyjmująca tworzy w swoim systemie informatycznym kartę przebiegu studiów, opatruje ją podpisem cyfrowym, a następnie powiadamia uczelnię wysyłającą (powiadomienia działają jak esemesy).

Elektronicznie (z systemu do systemu) będzie można przekazać także informacje do Mobility Tool+, czyli narzędzia umożliwiającego zarządzanie informacjami o danym projekcie, zbieranie indywidualnych raportów uczestników mobilności oraz składanie raportu końcowego. Efekt? Student skoncentruje się na studiowaniu, a administracja na merytorycznym wsparciu procesu.

Od czerwca 2021 r. wszyscy muszą rozpocząć działania mające na celu cyfrową wymianę dokumentacji, w pierwszej kolejności jest to IIA (Inter-institutional Agreement) i OLA (Online Learning Agreement). Ponieważ pełny proces cyfryzacji programu na uczelni zajmie kilka miesięcy, KE ustaliła rok 2021/22 rokiem przejściowym, gdzie uczelnie mają czas wdrożyć odpowiednie narzędzia – ale muszą /powinny zacząć to robić począwszy od czerwca 2021 roku. Od roku akademickiego 2022/23 wymiana LA dla studentów wyjeżdżających na studia w innej formie niż cyfrowa nie będzie możliwa.

Działania koordynują: w ramach Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą – mgr Illia Kulchikovskyi, w ramach Zespołu Systemów Informatycznych i Obsługi Dydaktyki – mgr Artur Rektorek.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Udział UJD w Dniach Europy w Chersońskim Uniwersytecie Państwowym na Ukrainie

18 maja 2021 r. przedstawiciele Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wzięli udział w organizowanych on-line wydarzeniach z okazji Dni EuropyChersońskim Uniwersytecie Państwowym. W ramach Dnia Polskiej Kultury prof. Agnieszka Klimas z Wydziału Humanistycznego UJD wygłosiła wykład na temat „Język polski. Słownictwo młodzieży”.

W ramach obchodów Dni Europy Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD przedstawił prezentację na temat oferty współpracy naukowej i dydaktycznej oraz oferty stypendialnej. W prezentacji i dyskusji udział ze strony ChUP wzięli Dziekani Wydziałów, a ze strony UJD – Prodziekani ds. Spraw Studencko-Dydaktycznych, Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus+ oraz Pełnomocnicy Dziekanów ds. Współpracy z Zagranicą. Moderatorem spotkania ze strony UJD był Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą, Zastępca Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus +, mgr Illia Kulchikovskyi.

Prezentacja DNWZ obejmowała następujące zagadnienia: udział w programie Erasmus+ KA107, 3-miesięczne staże dydaktyczne dla studentów, ofertę studiów Szkoły Doktorskiej UJD, ofertę NAWA w zakresie stypendiów dla studentów, doktorantów i nauczycieli obcokrajowców. W dyskusji z przedstawicielami Wydziałów UJD poruszono także kwestię podwójnego dyplomowania.

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


UJD w katalogu "Study in Poland 2021/2022" dla cudzoziemców

Jest już dostępny katalog w wersji papierowej „ Study in Poland 2021/2022” w wersji językowej angielskiej i rosyjskiej. Wydawnictwo powstało pod patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP i portalu edukacyjnego Perspektywy.

UJD uczestniczy w kampanii Study in Poland i publikuje swoją ofertę dydaktyczną od 2017 roku. Oferta opracowywana jest we współpracy z Dziekanami przez pracowników DNWZ - w tym tłumaczenie - mgra Bartłomieja Kowalika, mgra Illię Kulchikovskyiego i dr Marianę Yemelianovą.

Wersja elektroniczna katalogu dostępna jest na stronie Study in Poland.

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą posiada do rozdysponowania niewielką ilość egzemplarzy w wersji papierowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Działania DNWZ na rzecz umiędzynarodowienia UJD

W dniach 26 i 27 maja br. pracownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr Mariana Yemelianova, uczestniczyła w spotkaniach on-line ze studentami i pracownikami dwóch ukraińskich uczelni: Humańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny i Zaporoskiego Narodowego Uniwersytetu. Podczas spotkania zaprezentowana została oferta dydaktyczna UJD na najbliższy rok akademicki, baza lokalowa UJD oraz miasto Częstochowa. W ramach prezentacji i dyskusji z możliwością zadawania pytań skupiono się przede wszystkim na szczegółowej ofercie 3-miesięcznych staży, pozostających w kompetencjach DNWZ, przedstawiono także ogólne informacje dotyczące zasad realizacji podwójnego dyplomu, a zainteresowanym ich realizacją udostępniono adresy kontaktowe do jednostek UJD i do zakładek tematycznych na stronie UJD.

Efektem powyższych działań  jest również aktualizacja umowy bilteralnej o współpracy UJD z Uniwersytetem w Tyczynie wraz z aneksem dotyczącym realizacji 3-miesięcznych staży (pierwsza umowa została podpisana w 2008 r.) oraz podpisanie po raz pierwszy umowy o współpracy z kolejnym Uniwersytetem w Zaporożu.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Materiały informacyjne w języku angielskim

W porozumieniu z Biurem Promocji pracownicy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą opracowali angielskojęzyczną ofertę rekrutacyjno-dydaktyczną UJD na rok akademicki 2021/2022. Zamieszczona została w zakładce Umiędzynarodowienie/Materiały informacyjne. Zachęcamy do wykorzystania.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą