Cena 10.5 PLN

Życie codzienne w Częstochowie w XIX i w XX wieku

Autor: Red. Ryszard Szwed, Waldemar Palus
Rok wydania: 2000
ISBN: 83-7098-649-8
Oprawa: miękka
Format: B5

Tom prezentuje artykuły czternastu autorów na różnorodne tematy związane z dziewiętnasto- i dwudziestowieczną historią Częstochowy, m.in. o samorządzie terytorialnym, życiu muzycznym w mieście, środowisku żydowskim, działalności PCK i inne. Dwa artykuły sięgają do czasów po drugiej wojnie światowej, ujawniając funkcjonowanie Komisji Specjalnej w Częstochowie oraz rezultaty pobytu wojsk radzieckich w latach 1945-1946.

Spis treści:

R. SZWED: Samorządowe kampanie wyborcze w Częstochowie w latach 1919 - 1939;
J. ZWIĄZEK: Piśmiennictwo duchowieństwa katolickiego w Częstochowie (1918 - 1939);
H. DOMINICZAK: Życie muzyczne w Częstochowie w XIX i XX wieku (zarys tematyki);
J. WALCZAK: Stowarzyszenia społeczne w Częstochowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (1918 -- 1939);
J. MIZGALSKI: Życie codzienne Żydów w Częstochowie w II Rzeczypospolitej;
F. SOBALSKI: Rada Miejska Częstochowy w listopadzie 1918 roku;
Z. GRZĄDZIELSKI: Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie w latach 1919 - 1945;
W. PALUS: Polska Macierz Szkolna w Częstochowie w latach 1905 - 1907;
K. MIROSZEWSKI: Wpływ Komisji Specjalnej na życie codzienne mieszkańców Częstochowy w latach 1946-1954;
D. ZŁOTKOWSKI: Ewakuacja Starostwa Częstochowskiego we wrześniu 1939 roku (w świetle relacji Henryka Maletza);
K. SPRUCH: Z życia żołnierzy garnizonu częstochowskiego w okresie międzywojennym;
R. MAJZNER: Bilans radzieckiej obecności w Częstochowie w latach 1945 -- 1946;
W. MALKO: Działalność koncertowa stowarzyszeń i instytucji muzycznych w Częstochowie (1906 - 1910);
J. BADORA: Życie codzienne w Częstochowie na przełomie wieku XIX i XX.