Cena 26.25 PLN

Ziemia Częstochowska XXVIII

Autor: red. Marceli Antoniewicz
Rok wydania: 2001
ISBN: 83-7098-522-X
Oprawa: miękka
Format: B5

Spis treści:

Archeologia:

M. URBANOWSKI: Wykopaliska w Jaskini Komarowej;
S. KOŁODZIEJSKI: Wyniki wstępnych badań archeologicznych reliktów średniowiecznego zamku w Ostrężniku, gm. Janów, województwo śląskie;

Historia:

M.K. HOFFMAN: Bitwa pod Częstochową 4 IX 1665;
Ks. J. ZWIĄZEK: Kościelne dzieje Janowa (1696-1996);
D. ZŁOTKOWSKI: Zniszczenia wojenne na terenie Nowej Częstochowy i straty garnizonu polskiego w rezultacie oblężenia Jasnej Góry w roku 1809;
F. SOBALSKI: Instrukcja dla Pana Asesora Kunsztu Szewskiego w Częstochowie z 1804 roku;
Z. MISZCZAK: Faustyn Świderski i jego krąg rodzinny. Zarys biograficzny;

Językoznawstwo:

A. MAJKOWSKA: Mowa żywa w tekstach częstochowian;
G. MAJKOWSKI: Zaniedbania rodzinne jako źródło zaburzeń w ustnym i pisemnym przekazie informacji (na materiale wybranych wypowiedzi młodych częstochowian);

Kultura:

T. PIERSIAK: Rozwój czy schyłek częstochowskiej kultury?

Recenzje:

Ks. J. ZWIĄZEK: Kłobuck. Dzieje miasta i gminy (do roku 1939), pod red. Feliksa Kiryka, Kraków 1998 ss. 498 + 12 mb.;

Kronika:

M. GŁOWACKI: Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego.