Cena 15.75 PLN

Wybrane aspeky rozwoju regionalnego Polski południowej

Autor: Walenty Ostasiewicz , Paulina Ucieklak- Jeż
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-7455-098-7
Oprawa: miękka
Format: B5

Spis treści:

Wykorzystywanie środków pomocowych w latach 2004-2006 w województwach Polski południowej

Wpływ procesów prywatyzacyjnych na rozwój regionów Polski południowej

Ponadregionalne znaczenie promocji zakładów przetwórstwa owocowo warzywnego z Zielonego Wierzchołka Śląska

Organizacja i funkcjonowanie zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii

Polityka edukacyjna w gminie

Zarządzanie rozwojem lokalnym

Bariery przedsiębiorczości w Polsce

Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego

Działalność Towarzystwa Budownictwa Społecznego na terenie województwa śląskiego

Strategiczny Oświęcimski Program Rządowy jako instrument modelowania rozwoju lokalnego

Wpływ wrocławskich instytucji okołorolniczych na produkcję rolną Dolnego Śląska w latach 1990 - 2006

Turystyka rowerowa szansą rozwoju na przykładzie wybranych gmin północnej części Jury Krakowsko Częstochowskiej

Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Koszęcin

Analiza umieralności w populacji niejednolitej

Metody oceny wrażliwości systemu opieki zdrowotnej

Ocena intensywności procesów ograniczania produkcji w gospodarstwach rolniczych powiatu wadowickiego .