Cena 26.25 PLN

Sporty zimowe w tradycji polskiej kultury fizycznej

Autor: red. Leon Rak
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7455-194-6
Oprawa: miękka
Format: B5

Część I
NARCIARSTWO

 1. Działalność narciarska Mariusza Zaruskiego w tatrach w latach 1905-1914.
 2. Karta pocztowa jako żródło badań dziejów polskiego narciarstwa do 1939 r.
 3. Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy w latach 1910-1915 - zarys dziejów.
 4. Szkolenia narciarskie w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Polsce do 1939 r.
 5. Szkolenia narciarskie w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Gorlicach do 1939 r. - zarys problemu.
 6. Wybrane aspekty rozwoju sportów zimowych na przykładzie narciarstwa klasycznego w latach 1960-2010.
 7. Udizał polskich narciarzy we współzawodnictwie międzynarodowym w latach 1990-2010 - stan badań.
 8. Rozwój sportó śnieżnych na świecie w świetle wyników Zimowych Igrzysk Olimpijskich w latach 1924-2010.

Część II
SPORTY ZIMOWE

 1. Infrastruktura sportów zimowych w Zakopanem w okresie dwudziestolecia wojennego.
 2. Łyzwiarstwo kobiet w Polsce w latach 1919-1939.
 3. Stanowisko władz państwowych wobec programu rozwoju narciarstwa i sportów zimowych w okresie międzywojennym.
 4. Geneza i rozwój skjöringu i ski-skjöringu w Polsce w okresie międzywojennym.
 5. Uwagi na temat Luterańskiej Organizacji Sportowej w Rzeczypospolitej Polskiej i roli wybranych sportów zimowych oraz letnich w jej działalności w latach 1998-2003.
 6. Sporty zimowe w działalności zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Polsce w latach 1989-2010 - zarys dziejów.