Cena 21 PLN

Res Politicae t. III

Autor: red. Henryk Ćwięk
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-7455-109-0
Oprawa: miękka
Format: B5

Spis treści:

Lucyna Chmielowska: Filozofia polityczna Sokratesa

Andrzej Sepkowski : Soteriologia zbiorowa. Uwagi o procesie kształtowania się narodowych idei zbawienia .

Anna Zasuń: Archetypy władzy i przywództwa

Ewa Kajdańska : Z dziejów Wolnego Miasta Krakowa . Wybrane problemy polityczno prawne

Adam Momot : O roli policji politycznej na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym .

Tomasz Butkiewicz : Okultyzm i myśl ariozoficzna Towarzystwa Thule w ukształtowaniu ideologii narodowego socjalizmu w Niemczech .

Jerzy Świeca : Historyczne doświadczenia procesu pokojowego w regionie bliskowschodnim . Lata 1947-1973

Magdalena Rekść : Między pokojową koegzystencją a bratobójczymi walkami . Bośnia i Hercegowina jako egzemplifikacja społeczeństwa wielokulturowego .

Bartosz Wróblewski : Z badań nad schyłkiem dominacji brytyjskiej w Królestwie Jordanii / 1953-1955/

Paweł Dzieciński: Kształtowanie się i ewolucja systemu partyjnego w Polsce po 1989r

Jerzy Zdański : Modernizacja polityczna w Polsce po 1989r - uwarunkowania przemian .

Małgorzata Pagieła : Prezydent Unii Europejskiej a tradycyjne modele prezydentury w Polsce , Francji i Niemczech .

Barbara Kucharczyk : O niektórych aspektach wojny z terroryzmem

Agata Cutter : System obrony przeciwrakietowej w amerykańskiej koncepcji bezpieczeństwa narodowego

Joanna Bochaczek : Kontrowersje wokół działalności Eriki Steinbach

Ireneusz Kraś : Niezależność polityczna Europejskiego Banku Centralnego