Cena 31.5 PLN

Polityka bezpieczeństwa Polski w XX wieku i na początku XXI wieku

Autor: Tadeusz Panecki
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-7455-053-6
Oprawa: miękka
Format: B5

Spis treści :

Historyczne doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa państwa

Polska w globalizującym się świecie

Rola i znaczenie attachetów wojskowych w kształtowaniu doktryny bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej / 1918 - 1939/

Wizja międzynarodowego powojennego ładu pokojowego w polskiej myśli politycznej / 1939-1945/ Zarys problematyki

Sojusz polsko rumuński a bezpieczeństwo Polski w latach 1932 - 1936

Bałtyk a bezpieczeństwo geostrategiczne Europy i Polski w koncepcjach Romualda Piłsudskiego / 1941 - 1945/

Kwestia bezpieczeństwa geopolitycznego Polski i polityki zagranicznej w myśli politycznej Stronnictwa Pracy / 1937 - 1994 /

Od współpracy i Partnerstwa dla Pokoju do członkostwa w NATO

Kocioł bałkański i jego reperkusje dla bezpieczeństwa europejskiego w postzimnowojennym świecie

Zaangażowanie Polski w międzynarodowe operacje pokojowe na Bałkanach w XX wieku a bezpieczeństwo militarne państwa

Światowy układ sił oraz transnarodowy system bezpieczeństwa w pierwszych dekadach XXi wieku

Analiza potencjałów głównych podmiotów światowych

Organy bezpieczeństwa Polski i Niemiec wobec zagrożeń asymetrycznych wybrane aspekty debaty publicznej

Rola Polski w budowie europejskiego systemu bezpieczeństwa w kontekście operacji militarnych w Afganistanie i Iraku

Bezpieczeństwo Polski w kontekście budowy tarczy przeciwrakietowej

Prywatyzacja ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego