Cena 21 PLN

Osoby z niepełnosprawnością w systemie pomocy społecznej

Autor: Mariola Mirowska
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-837455-095-6
Oprawa: miękka
Format: B5

Spis treści:

Gertruda Wieczorek: Edukacja oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Daniel Kukla : Praca jako najważniejsza wartość w życiu osoby niepełnosprawnej

Łukasz Bednarek, Malwina Rogala : Zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnością

Agnieszka Miklewska, Elżbieta Kornacka -Skwara , Monika Stawiarska-Leitzau:

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w działaniach organizacji pozarządowych , jako forma pomocy społecznej

Izabela Krasiejko: Coaching w pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością

Jarosław Jagieła : Psychologiczna interpretacja kryzysowa i psychoterapia w systemie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym

Jolanta Żarczyńska-Hyla : Problemy emocjonalne rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci - propozycja programu wsparcia

Jolanta Nykowska : Klub Dziecka i Rodzica " Słoneczko" - pomoc dla dzieci niepełnosprawnych ,wsparcie dla rodzin

Izabela Wrona : Pomoc instytucjonalna dla dzieci z niepełnosprawnością wzrokową

Ryszard Majer : Kondycja zdrowotna osób niepełnosprawnych w województwie śląskim w świetle danych Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach .

Agata Woźniak-Krakowian , Izabela Majta : Niepełnosprawni, starzy,grubi, brzydcy - psychologicznie i socjologicznie aspekty atrakcyjności