Cena 26.25 PLN

Nauczyciele wobec procesu informatyzacji edukacji

Autor: Janina Kosmala
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-7455-059-8
Oprawa: miękka
Format: B5


Spis treści:

I. Społeczeństwo informacyjne - główne zagadnienia

II.Imperatywy społeczeństwa informacyjnego dla edukacji

III. Edukacja w społeczeństwie informacyjnym

IV.Nowe formy pracy szkoły w społeczeństwie edukacyjnym

V. Absorbowanie technik informatycznych do edukacji

VI. Podstawy metodologiczne badań

VII. Przenikanie informatyzacji do procesu edukacyjnego . Podstawowa analiza danych .

VIII. Współzależności między głównymi elementami wnikania procesu informatyzacji do edukacji

IX. Predyktory procesy informatyzacji edukacji

X.Procesy wnikania informatyzacji edukacji w świadomości ekspertów instytucjonalnych analiza jakościowa

XI. Konkluzje z całości badań teoretycznych i empirycznych .