Cena 10.5 PLN

Komunikacja werbalna w aglomeracji miejskiej

Autor: Aneta Majkowska, Grzegorz Majkowski
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-7455-042-0
Oprawa: miękka
Format: B5

Spis treści :

I. Zagadnienia fonetyczne

II. Słowotwórstwo. Słowo kluczowe w komunikacji

III. Komunikacja językowa - zaburzenia i terapia

IV. Spójność / kohezja/ komunikatu tekstowego ustnego i pisemnego