Cena 21 PLN

Filologia Polska XI . Historia i teoria literatury

Autor: red. Elżbieta Hurnik, Lucyna Rożek
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-7455-152-6
Oprawa: miękka
Format: B5

Spis treści:

Magiczny realizm Prawieku

Barbara Radziwiłłówna Antoniego Odyńca

Dialog z literaturą i historią

Dlaczego klasyk ?

Twórczość Zbigniewa Herberta w kręgu sentymentalizmu

Na pograniczu . Związki twórczości Henryka Grynberga z romantyzmem

Ugrzęźniecie w egzystencji - o sytuacji bohaterów wybranych dramatów Stanisława Ignacego Witkiweicza

Rodzina - "podstawowa komórka zniewalająca " w dramaturgii Sławomira Mrożka

"Plagiat naszej miłości" . O wierszach Ewy Lipskiej

Dwugłos liryczny z Częstochową w tle

Analiza retoryczno - stylistyczna wybranych mów i kazań pogrzebowych okresu baroku

Preludium do ponowoczesności . Ready mades Marcela Duchampa i przedmiot Anatola Sterna

Przestrzeń ciała i natury w debiutanckim tomie Haliny Poświatowskiej

Przemiany wizerunku kobiety w dramacie na przykładzie postaci Fedry

Nieznane listy Bronisława Grabowskiego do Henryka Struvego ( 1886-1900)

Między świadectwem miejsca a autobiografią ducha. Tradycje intymistyki w twórczości Zygmunta Haupta

O felietonowości komedii Brunona Winawera

Wkład św. Wojciecha w zjednoczoną Europę

Utwory Adama Mickiewicza w programach nauczania i podręcznikach gimnazjalnych w okresie reformy systemu oświaty

Ślady życia , ślady mitu . Muzeum jako przestrzeń edukacyjna .