Cena 26.25 PLN

Antynomia narodowości i uniwersalności w polskiej myśli filozoficznej

Autor: Józef Żuraw
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-7455-025-3
Oprawa: miękka
Format: B5

Spis treści :

I. Państwowa ranga Kazimierzowsko - Jagiellońskiej Alma Mater Cracoviensis

Uniwersalizm polskiej szkoły prawa narodów

Miejsce filozofii oświeconej w polskiej myśli historycznej

Oświeceniowy system edukacji Królewskiego Korpusu Kadetów

Nowoczesna ideowa wykładnia "Statutu Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej 3 maja

II Oświeceniowa antynomia uniwersalności i narodowości

III. Narodowe i uniwersalne wartości Konstytucji 3 maja

IV. Tadeusz Kościuszko - obywatel Europy i Ameryki

V. Obecność Jana Śniadeckiego w kulturze umysłowej Europy

VI. Polskie inspiracje dla Marksa i Engelsa

VII "Tworzę więc jestem" - istota humanizmu Henryka Kamieńskiego

VIII. Filozofia historii Joachima Lelewela

IX. Róża Luksemburg i kultura polska

Rozprawy i szkice z przeszłości