Zmarł Profesor Norbert Honsza


Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, iż dnia 16 lipca w wieku 87 lat zmarł Profesor Norbert Honsza, znakomity germanista, historyk literatury, kulturoznawca, człowiek o ogromnej życzliwości i otwartości. Większość swego życia zawodowego poświęcił pracy na Uniwersytecie Wrocławskim, był również blisko związany z naszą Uczelnią, gdzie przez kilkanaście lat prowadził wykłady i seminaria dla studentów filologii germańskiej. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Mistrz i wspaniały dydaktyk.

Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora składamy najszczersze wyrazy współczucia.