Zbliża się Ogólnopolski e-Zlot Asystentów Rodziny


W dniach 24-26. 09. 2020 roku na platformie internetowej www.asystentrodziny.ujd.edu.pl odbędzie się IX Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny z Konferencją Naukową nt. "Między wsparciem rodziny a ochroną dziecka przed krzywdzeniem – rola, zadania, dylematy etyczne asystentów rodziny". Celem wydarzenia - zgodnie z kilkuletnią już tradycją – jest poszerzenie wiedzy i umiejętności asystentów rodziny w zakresie pracy z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Spotkanie ma służyć również dyskusji o profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny w kontekście jego roli i zadań oraz prezentacji dobrych praktyk w tym obszarze.

Dzięki Konferencji jest możliwa popularyzacja wiedzy z zakresu wsparcia rodziny z dziećmi, wpływ nauki na otoczenie społeczne. Jednostką organizującą Zlot jest Katedra Badań nad Edukacją Wydziału Nauk Społecznych. Współorganizatorami Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie, Stowarzyszenie „DLA RODZINY” w Częstochowie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny. W konferencji weźmie udział około 200 asystentów rodziny oraz ponad 30 wykładowców i trenerów oraz. Artykuły naukowe zostały przyjęte do druku w numerach specjalnych dot. asystentury rodziny czasopism „Praca Socjalna” (5/2020) – 20 pkt, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" (2/2021) – 20 pkt. Zapraszamy do przeczytania.

opr. dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD