Zaszczytny tytuł dla Uniwersytetu od Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach


Kolejne wyróżnienie dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie! Rektor Uczelni prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska odebrała wyróżnienie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która przyznała Uniwersytetowi tytuł „Scientia est developing” za: działania na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego, budowanie partnerstwa między środowiskami biznesowymi i samorządowymi, oraz wkład w rozwój gospodarki i regionu.

Wręczenie potwierdzenia przyznania tytułu odbyło się podczas spotkania, które było jednym z ważniejszych wydarzeń odbywającego się w Katowicach VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (17 października br.).

To kolejna, ważna i prestiżowa nagroda dla Uniwersytetu. Kilka dni temu Rektor odebrała medal przyznany Uczelni od Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie (czyt. tutaj)