Zaproszenie na wernisaż wystawy " -grafia. Multigraficzne aspekty relacji twórczych"


Wystawa pt.  "- grafia. Multigraficzne aspekty relacji twórczych" jest podsumowaniem projektu badawczego, stanowiącego zarazem kluczowy projekt jednostki (Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie) w ramach badań statutowych. Założeniem projektu jest zaprezentowanie różnorodności multigraficznych aspektów relacji twórczych. W projekcie biorą udział twórcy-nauczyciele akademiccy Katedry Grafiki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie a także zaproszeni artyści z innych ośrodków akademickich z kraju (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Politechnika Śląska) i z zagranicy (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku na Słowacji, Uniwersytet Ostrawski w Czechach).
Tytuł projektu odnosi się do pojęcia grafia. Etymologia słowa grafia: gr. γράϕω grapho → piszę, rysuję. Jest to ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z pisaniem, zapisem, ilustracją, opisywaniem czegoś lub nadawaniem czemuś formy literackiej. Pojęcie bardzo szerokie, uniwersalne, znajdujące się ponad założeniami graficznymi. Wyznaczony krąg poszukiwań, doświadczeń, działań twórczych jest tak szeroki aby każdy z uczestników projektu zdefiniował własne credo. By mógł odnieść się do pojęć najbliższych własnym inspiracjom wynikających z wielu dziedzin działalności ludzkiej itd. Wystawie towarzyszy publikacja, w której oprócz reprodukcji dzieł znajdują się autorskie teksty stanowiące ich opis.
Uczestnicy: Joanna Banek, Tomasz Chudzik, Barbara Czapor-Zaręba, Zbyněk Janáček, Jolanta Jastrząb, Jacek Joostberens, Iva Krupicová, Aleksandra Lasoń, Marek Mielczarek, Olga Moravcová, Marian Oslislo, Agnieszka Półrola, Małgorzata Rozenau, Pavol Rusko, Marek Sibinský, Krystyna Szwajkowska, Marta Śliwiak, Zdzisław Wiatr, Katarzyna Winczek, Żaneta Wojtala, Witold Zaręba.

Wystawa trwa do 1 marca 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy "- grafia. Multigraficzne aspekty relacji twórczych" Wernisaż odbędzie się w piątek, 17 stycznia 2020 o 18:00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie (al..Najświętszej Maryi Panny 64, 42-217 Częstochowa).