Zapraszamy stypendystów Programu dla Polonii im. gen. Władysława Andersa oraz Programu im. Stefana Banacha na studia w UJD!


Zapraszamy stypendystów Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa oraz stypendystów Programu stypendialnego im. Stefana Banacha do zapoznania się z ofertą studiów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie - http://www.ujd.edu.pl/uploads/news/wykaz-kierunkow-studiow-ce03325ad0.pdf?fbclid=IwAR0wrDBCKosnBJcI8cTgvdpe9yItZQqRH5nJ2cUHsRBuW0EATD1bLeFcSxU

Więcej informacji: http://www.ujd.edu.pl/articles/view/aktualnosci-i-komunikaty

opr. mgr Illia Kulchikovskyi