Zapraszamy na wernisaż wystawy "Transfiguracje. Konstruowanie cybertwarzy"


Dziekan Wydziału Sztuki oraz Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki serdecznie zapraszają wszystkich PT pracowników i studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na otwarcie wystawy "Transfiguracje. Konstruowanie cybertwarzy". Biorą w niej udział absolwenci i studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Fotografia i kreacja przekazu wizualnego UJD. Uczestniczą również absolwenci i studenci kierunku Design i zarządzanie projektami (Politechnika Częstochowska). Wernisaż odbędzie się 12 lipca 2019 r. o godz. 18.00. 

opr. dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD